PNCDI III

PNCDI III

Principiile PNCDI III (1)Principiile de bază ale constituirii şi implementării PNCDI III, ale mecanismelor specifice de monitorizare, evaluare şi realocare a fondurilor sunt următoarele: a) asigurarea anuală a resurselor publice, conform planificării multianuale;  b)...
Schema regională de inovare (RIS) Educaţie

Schema regională de inovare (RIS) Educaţie

SCOP Scopul apelului este pilotarea activităților de educație RIS în 2021, care pot fi repetate și extinse în anii următori. TIPURI DE ACTIVITĂȚI Activitățile pot aborda oricare dintre segmentele Academiei, școala de masterat, rețeaua de formare doctorală și / sau...