HORIZON EUROPE – SCALEUP

HORIZON EUROPE – SCALEUP

Acțiunile SCALEUP se axează pe consolidarea conectivității rețelei între ecosistemele de inovare pentru a accelera creșterea durabilă a întreprinderilor cu valoare societală ridicată. Prin implicarea activă în rețele locale, naționale și europene, întreprinderile pot...
HORIZON EUROPE – CONNECT

HORIZON EUROPE – CONNECT

Acțiunile din cadrul CONNECT se axează pe construirea unor ecosisteme interconectate și favorabile incluziunii în întreaga Europă, bazându-se pe punctele forte existente ale ecosistemelor naționale, regionale și locale și atrăgând actori și teritorii noi, mai puțin...
HORIZON EUROPE – INNOVSMES

HORIZON EUROPE – INNOVSMES

Destinația INNOVSMES sprijină Parteneriatul european pentru IMM-uri inovatoare. Parteneriatul european pentru IMM-uri inovatoare va ajuta IMM-urile inovatoare să își sporească capacitatea și productivitatea în materie de cercetare și inovare și să se integreze cu...