INCDE ICEMENERG – OFERTA SERVICII DE CERCETARE / TEHNOLOGICE

DATE GENERALE PRIVIND OFERTANTUL Tip: Institut Național de Cercetare Dezvoltare Domenii de activitate: Energie curată, sigură și eficientă SERVICIU DE CERCETARE / TEHNOLOGIC OFERTAT Denumirea centrului/departamentului: Secția Surse Noi de Energie Regenerabilă...