Servicii de analize și caracterizări

Entitate: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR (INCDMNR-IMNR) Descriere: IMNR oferă servicii de analize și caracterizări destinate agenților economici din diverse domenii industriale:(a) Determinare compoziție chimică:...