A1. Identificarea capacității actorilor din comunitatea locală de a susține procesul de dezvoltare locală a ecosistemului de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI)

A1.1 Realizarea unui studiu de documentare despre capacitatea actorilor din comunitatea locală de a susține procesul de dezvoltare locală a ecosistemului CDI și exemple de bune practici la nivel european