A3. Crearea comunității locale cu actori relevanți din ecosistemul CDI

A3.1 Identificarea și implicarea actorilor relevanți din ecosistemul CDI în promovarea și dezvoltarea locale, prin inovare și atragerea lor în comunitatea locală

Parteneri mediul de afaceri:

Parteneri mediul de cercetare: