A4. Dezvoltarea unui plan de acțiune (Blue paper) pentru susținterea și promovarea dezvoltării la nivel local prin inovare și de interacțiune a autorităților publice locale cu ecosistemul CDI

A4.1 Conceperea și dezvoltarea Planului de acțiune (Blue paper)

A4.2 Organizarea de sesiuni de lucru/consultare pentru realizarea planului de acțiune

A4.3 Organizarea de dezbateri publice pentru crearea de punți de legătură și schimb de bune practici în dezvoltarea locală prin inovare