A5. Derularea unei campanii publice de promovare

A5.1 Campanie de promovare la nivelul Regiunii BI în vederea educării actorilor din comunitate de a se implica în procesele de consultare publică privind mecanismele de inovare pentru dezvoltarea durabilă