Asociația “Măgurele Science Park”, cu sediul în Orașul Măgurele, strada Atomiștilor nr. 409, et.1, grup II B, județul Ilfov, organizează selecție de candidați pentru ocuparea unui post vacant de: Asistent manager (Secretar).

 Pentru participare, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

  • Absolvent studii universitare absolvite cu diplomă de licență, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • Experiență profesională în administrativ/secretariat minim 5 ani;
  • Experiență profesională în organizații non-guvernamentale;
  • Experiență în activități derulate în sistemul dezvoltare, cercetare și inovare;
  • Cunoștințe de limba engleză nivel avansat;

Candidaţii vor transmite Curriculum Vitae, insotit de documente doveditoare ale studiilor și experienței relevante, până la data de 09.12.2019, ora 16.30, la adresa de email office@magurelesciencepark.ro.

Persoanele selectate în urma analizării documentelor transmise vor fi anunțate prin email şi invitate la interviul care va avea loc în data de 16.12.2019, începând cu ora 10:00. Relații suplimentare la email: office@magurelesciencepark.ro.