MSP promovează către mediul de afaceri serviciile de cercetare și tehnologice ale institutelor naționale de cercetare dezvoltare cu care a încheiat acorduri de cooperare.

Echipa Asociației MSP vizează, pe de-o parte, colaborări contractuale între firme și institute, iar pe de altă parte, crearea de consorții care să acceseze instrumente de finanțare pentru proiecte comune.

Astfel, în luna noiembrie 2020, Asociația ,,Măgurele Science Park”(MSP) a încheiat un nou acord de cooperare, de această dată cu Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND, având ca obiective:

 • Dezvoltarea economiei regionale și creșterea competitivității, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul U.E;
 • Facilitarea valorificării rezultatelor cercetării către mediul economic, conform cerințelor și nevoilor pieței, prin intensificarea colaborării între entitățile de cercetare și mediul privat.

”Parteneriatul încheiat cu INCD ECOIND ne aduce mai aproape de îndeplinirea obiectivelor noastre, de a conecta “oferta serviciilor de cercetare” (majoritar din institutele naționale de cercetare – dezvoltare si universități) cu “nevoia de dezvoltare (tehnologică)” a mediului privat, în scopul valorificării expertizei și a infrastructurilor existente pentru obținerea de produse, procese, tehnologii și servicii inovative pentru comunitate”, declară echipa MSP.

Cine este INCD ECOIND?

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND, a fost înființat în 1977 prin Decretul nr. 112/1977, sub denumirea de Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Epurarea Apelor Reziduale – ICPEAR, în coordonarea Ministerului Industriei Chimice, cu sediul în Bucuresti și cu o sucursală la Timișoara și, ulterior, în 1982 s-a înființat Sucursala Rm. Valcea.

În anul1991. sectorul de proiectare s-a separat, transformându-se în S.C.IPROMED S.A. În aceste conditii sectorul de cercetare a preluat patrimoniul propriu și și-a dezvoltat continuu domeniile de cercetare, trecând de la elaborarea de tehnologii pentru ape reziduale, la elaborarea de soluții pentru diferite componente ale factorilor de mediu: apă, aer, sol, respectiv extinderea domeniului de expertiză de la industria chimică la rezolvarea problemelor de mediu pentru majoritatea ramurilor industriale.

Institutul a primit recomandarea de a deveni institut național în urma unui audit extern comandat de Ministerul Cercetării, efectuat in 1995 pentru unele dintre institutele de cercetare din România, iar în anul 1999 ICPEAR a fost transformat, prin acreditare, în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – INCD ECOIND, sub autoritatea Ministerului Industriilor și Resurselor (actualmente Ministerul Economiei),

Misiunea INCD ECOIND, este de a desfășura activități de cercetare și servicii în domeniul ecologiei industriale la standarde de excelență, în acord cu tematicile și tendințele din programele naționale și internaționale actuale și cu cerințele și nevoile în domeniu ale mediului economic.

Caracterul multidisciplinar al cercetării de mediu desfășurate de către INCD ECOIND și caracterul aplicativ și de dezvoltare tehnologică generează două tipuri de parteneriate strategice pentru institut:

 • Parteneriatele strategice cu comunități științifice – dezvoltate cu numeroase instituții de cercetare și învățământ din țară și din străinătate, cu care a participat sau/și intenționează să participe la ofertarea unor proiecte de mediu sau cu componentă de mediu, în programele naționale și internaționale.

În țară, colaborările de acest tip includ majoritatea institutelor de cercetare-dezvoltare de profil sau din domenii înrudite – institute naționale, societăți comerciale cu profil CD, institute ale Academiei Române.

Pe plan internațional, institutul are colaborări, dintre care unele de traditie, cu instituții de cercetare și de învățământ din Franța, Germania, Norvegia, Grecia, Italia, Spania, Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova, Cehia, Serbia, Turcia, Olanda, Belgia, Elveția, Anglia, SUA, Cipru, Portugalia, Australia, Coreea de Sud, China, etc.

 • Parteneriatele stategice cu mediul economic – dezvoltatecu un număr mare de unități industriale, firme de consultanță și/sau proiectare pentru mediu, operatori de apă – canal, autorități publice locale  care sunt/pot să devină beneficiari ai rezultatelor cercetării.

Principalele domenii de cercetare-dezvoltare, pe care se focusează INCD ECOIND, corespund tendintelor actuale pe plan european si mondial in domeniul protectiei mediului si nevoilor unitatilor economice pentru a raspunde cerintelor privind respectarea calității mediului, în stransă legătură cu creșterea performanței industriale și a competitivității produselor:

 • controlul integrat al poluării (aer, apă, sol/sedimente, deșeuri);
 • monitorizarea/evaluarea stării de poluare și stabilirea conformității cu legislația specifică (studii de impact, caracterizare și management risc);
 • tehnologii de mediu (ape uzate industriale și urbane; apa de proces și apa potabilă; nămoluri; deșeuri; reabilitare soluri poluate);
 • dezvoltare/implementare de sisteme de management calitate, mediu, sanătate și securitate ocupatională și siguranța alimentului;
 • consultanță și instruire, formare, evaluare competențe personal;
 • studii, analize și expertize tehnice pentru controlul, prevenirea și combaterea poluării mediului; asistență tehnică la aplicare.

Parteneriatul dintre INCD ECOIND si Asociația “Măgurele Science Park” (MSP) sprijină dezvoltarea de legături și sinergii între institutiile publice, instituţiile de cercetare și mediul economic în scopul atingerii unor obiective de cercetare-dezvoltare-inovare comune și a creșterii valorii adăugate la nivelul unor produse, procese, servicii și/sau tehnologii.

Ne dorim ca împreună să reușim să creștem vizibilitatea ofertei de cercetare și servicii, într-un demers transparent de consolidare al relațiilor dintre instituțiile publice, instituțiile de cercetare și mediul economic, în scopul valorificării rezultatelor cercetării.

Practic, valorificarea și/sau transferul rezultatelor CDI către agenții economici/autoritățile publice se realizează, fie prin proiecte dedicate în programele naționale sau internaționale, în condițiile specifice de finantare, fie prin proiecte directe, care vizează aprofundarea și rezolvarea unor probleme de mediu specifice, declară reprezentantul legal INCD ECOIND – Dr. chim. Luoana Florentina PASCU/Director General al INCD ECOIND.

Despre Asociația Măgurele Science Park:

 • este o organizație neguvernamentală, nonprofit, apolitică, cu caracter independent și care nu face discriminări pe criterii etnice și/sau confesionale;
 • are ca scop stimularea economiei regionale și creșterea competitivității economice prin intermediul transferului tehnologic și inovării, respectiv realizarea unui transfer mai intens al rezultatelor cercetării în producție, tehnologie, servicii și aplicații comerciale inovative, în scopul facilitării diseminării și utilizării rezultatelor cercetării și inovării în piață și societate;
 • urmărește inițierea și dezvoltarea cooperării între mediul public (societate), mediile de cercetare și inovare și comunitatea de afaceri, facilitând colaborarea între sectoarele public și privat;
 • susține dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor, promovarea ideilor antreprenorilor în scopul dezvoltării de parteneriate de colaborare sau identificarea surselor de finanțare necesare transpunerii lor în practică;
 • promovează inovarea, valorificarea rezultatelor cercetărilor și tehnologiei;
 • susține dezvoltarea economică bazată pe domeniile de specializare inteligentă;
 • sprijină încheierea unor parteneriate la nivel național și european și crearea de rețele (networking) pentru valorificarea eficientă a rezultatelor cercetării;
 • urmărește atragerea companiilor străine, a fondurilor de investiții și a investitorilor de tip”bussines angels” pentru finanțarea activității de transfer tehnologic, precum și de modernizare și sprijin în dezvoltarea de start-up-uri și spin-off-uri;
 • urmărește dezvoltarea de infrastructuri si metode în vederea derulării de activități, proiecte, parteneriate în domeniul educațional, cu precădere STEAM, antreprenoriat și inovare.

În cazul in care activitatea noastră prezintă un interes pentru dvs., în vederea începerii unei colaborări, ne puteți contacta pe adresa de e-mail: office@magurelesciencepark.ro.

AGERPRES: 11 noiembrie 2020