Activitatea 7

Activitatea 6

A.6. Management proiectului și decontarea cheltuielilor generale de administrație A6.1 Managementul operațional de proiect A6.2 Decontarea cheltuielilor generale de administrație
Activitatea 7

Activitatea 5

A5. Derularea unei campanii publice de promovare A5.1 Campanie de promovare la nivelul Regiunii BI în vederea educării actorilor din comunitate de a se implica în procesele de consultare publică privind mecanismele de inovare pentru dezvoltarea...
Activitatea 7

Activitatea 4

A4. Dezvoltarea unui plan de acțiune (Blue paper) pentru susținterea și promovarea dezvoltării la nivel local prin inovare și de interacțiune a autorităților publice locale cu ecosistemul CDI A4.1 Conceperea și dezvoltarea Planului de acțiune (Blue paper) A4.2...
Activitatea 7

Activitatea 3

A3. Crearea comunității locale cu actori relevanți din ecosistemul CDI A3.1 Identificarea și implicarea actorilor relevanți din ecosistemul CDI în promovarea și dezvoltarea locale, prin inovare și atragerea lor în comunitatea locală   Parteneri mediul de...
Activitatea 7

Activitatea 2

A2. Îmbunătățirea capacității reprezentanților asociației MSP de a propune instrumente pentru dezvoltarea locală a ecosistemului CDI A2.1 Organizarea unei sesiuni de formare pentru reprezentanții solicitantului (MSP) – Transfer Tehnologic și comercializare...