Diverse

Te invităm la cursul ”Despre roboți şi automatizare – între mit și realitate”!

  UPDATE: termenul de înscriere a fost prelungit până la data 12 martie 2020! Cursul va avea loc vineri 13 martie 2020.


  Asociația “MĂGURELE SCIENCE PARK” este parteneră a BUCHAREST ROBOTS în organizarea cursului ”Despre roboți şi automatizare – între mit și realitate”.
  Cursul va avea loc vineri, 28 februarie 2020, la sediul ROBOHUB, Str. Mihai Eminescu 19 – 21, sector 1, ȋn intervalul orar 09.30 – 14.30.
  Partenerii Asociației “MĂGURELE SCIENCE PARK” beneficiază de DISCOUNT de 30%.
  Pentru înscrieri accesează pagina www.vinrobotii.ro/#inscrieri și menționează codul “MAGURELESCIENCEPARK” la secțiunea ”datele de facturare”, pentru a beneficia de discount.

  Evenimentul “Conectăm Știința cu Afacerile” organizat de Asociația Măgurele Science Park și-a propus crearea de punți de colaborare între cercetare, mediul de afaceri și autoritățile publice

   În data de 12 decembrie 2019, la sediul ELI-NP din Măgurele, la evenimentul organizat de Asociația Măgurele Science Park (MSP), oamenii de stiință, cercetătorii, oamenii de afaceri, investitorii și reprezentanți ai autorităților locale au discutat despre soluții pentru creare de punți de colaborare pentru transfer tehnologic, după ce institutele de cercetare partenere ale MSP și-au prezentat oferta valoroasă de cercetare.

   Acest workshop, “Bridges between Science & Business”/”Conectăm Știința cu Afacerile”, organizat la sediul ELI-NP din Măgurele, județul Ilfov, este primul eveniment de acest fel organizat de MSP care și-a propus să conecteze știința și cercetarea aplicată cu afacerile.

   Concluzia generală a fost că evenimentul are un potențial mare de impact prin aducerea față în față a celor interesați în deschiderea barierelor dintre cercetare, administrația publică și guvernamentală și mediul de afaceri.

   Acest demers este considerat de către partenerii MSP a fi extrem de important pe termen lung pentru a consacra pe plan național și internațional Măgurele Science Park și viitorul său ecosistem dedicat științei si tehnologiei.

   Pentru a marca importanța evenimentului “Bridges between Science & Business”, alături de reprezentațiii institutelor de cercetare și universități, care și-au prezentat oferta, au fost prezenți și au luat cuvântul președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, directorul Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei, Nicolae Zamfir și directorul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, Adrian Curaj. Evenimentul este privit ca un punct important în crearea unei zone de maximă importantă pentru regiune care să genereze creștere economică accelerată pe cei mai importanți vectori – știința, tehnologie de vârf și industrie de viitor.

   Aducând față în față reprezentanți semnificativi ai zonelor de știință si de business în prezenta reprezentanților entităților publice care și-au manifestat întregul interes și deplina angajare în acest proiect s-a plecat de la identificarea punctelor critice care au făcut ca această creștere economică bazată pe cercetare de vârf și tehnologii inovative să nu fi avut pană în acest moment dezvoltarea dorită.

   Privind din partea ofertei, a mediului de cercetare, barierele sunt văzute plecând de la cele mai presante cerințe de funcționare a domeniului, înțelegând atât modul de funcționare cât și limitările.

   Cele definitorii sunt incertitudinile în planificarea și estimarea duratei cercetării până la posibila disponibilitate pentru industrie. În aceste condiții, în situația în care conceptual produsul final si avantajele acestuia sunt clare din momentul apariției ideii, este extrem de stresantă durata de timp mare de la dezvoltarea unei cercetări până la introducerea în fabricație.

   Dincolo de tentația cercetării de tip “blue ocean” care este recompensată corespunzător în lumea cercetătorilor – recunoaștere, lucrări publicate, grade câștigate, promovări – trecerea de la teme teoretice la teme practice este dificilă, întrucât exista o încredere scăzută în cercetarea aplicativă.

   În lipsa unor punți de comunicare permanentă, circulația informației fiind limitată, căutarea cererii din partea industriei este văzută ca un obstacol de netrecut în lipsa unei baze de date cu domeniile de activitate al IMM-urilor văzute în mod practic, în afara schemelor si șabloanelor birocratice. Evident că și lipsa unei baze de date cu domeniile de activitate, competențele și rezultatele validate ale INCD-urilor, ale I-AR-urilor și al Universităților este văzută ca o piedică în racordarea la realitățile si cerințele pieței.

   Si întrucât suntem într-o țară în care accesul la finanțare a fost și este încă dificil, finanțarea proceselor de cercetare, dificultatea accesării programelor și competițiilor de cercetare este considerată o problemă datorată dezvoltării insuficiente a polilor de cercetare (consorțiilor). Pornind de la același considerent, în aceeasi situatie se poziționează și IMM-urile, cu procente de cofinantare ridicate în cercetare, care implică eforturi si expunere suplimentară în condiții de incertitudine.

   Lipsa de apetență pentru risc si experiențe ratate de dezvoltare au dus între timp la o lipsă a stimulării personalului CDI către dezvoltarea tehnologică și a produselor cu valoare adăugată mare, făcând ca aceștia să se orienteze spre zone mai puțin riscante, în condițiile în care valoarea pe care o adaugă cu noile proiecte scade.

   În același timp metodologiile adoptate și lipsa de viziune fac ca indicatori de durabilitate post-proiect folosiți în acest moment să fie greu de realizat. Problema este în aceste condiții lipsa unei viziuni și curajul de a propune alternative care să poată fi acceptate de către mediul public și mediul de afaceri.

   Ambele sectoare – si cel de stat, și cel privat, trebuie să participe activ in definirea programei, astfel încât  să existe o abordare coerentă și cu adevărat axată pe rezultate în procesul de selecție a proiectelor.

   În aceeași notă, mediul de cercetare percepe ca o problemă lipsa unor compartimente de interconectare cu cercetarea care să aibă aceleași obiective în timp ce vorbește aceeași limbă cu cercetătorii. Chiar si așa, cercetătorii văd ca o mare problemă lipsa unor departamente de cercetare cu obiective clare în cadrul companiilor pentru a interfața cu mediul de cercetare folosind un limbaj si instrumente comune, aliniind practice de ambele părți viziunea si modul de lucru. Întrucâtva aceasta se aliniază cu o alta problema identificata de către mediul de afaceri – lipsa unei alinieri pe viziune si pe așteptări intre mediul științific si de cercetare si mediul de business.

   În timp ce în anumite condiții este văzută ca un avantaj, deschiderea către piața internațională este făcută punctual și în situații cu obiective specifice, o racordare la nivelul companiilor mari este încă un vis îndepărtat întrucât componenta de cercetare a companiilor multinaționale este mult prea puțin expusa potențialilor parteneri romani iar aceștia nu sunt racordați la viteza si condițiile economice ale acestora.

   Nu doar demografia a lovit în reducerea forței de muncă specializată ci si  deschiderea granitelor europene fată de România, în 2002.. La aceasta contribuie si neconcordanța dintre programele de învățământ și cerințele mediului de afaceri, pe domenii specifice. Întrucât cea mai mare parte din cercetători se îndreaptă spre zona în care cochetează cu consultanta de afaceri sau retragerea la pensie, lipsa unei generații bine pregătite care sa le ia locul pe termen mediu devine un factor de risc.

   Cea mai ușoară explicație este bugetul mic alocat pentru cercetare în toți acești ani, dar problema este mai complexă întrucât banii sunt doar parte a soluției, nu soluția. Aceasta se leagă cu una din cele mai grele probleme acuzate de către partea de cercetare si anume lipsa dotărilor. Din păcate, dotarea pentru cercetare, mai ales datorita seriilor mici sau unicate, implică costuri ridicate și chiar și pentru o dotare generică se ajunge la valori prohibitive.

   O problema identificată din zona companiilor de către cercetători este utilizarea pe scară largă în mediul de afaceri a IA și Data Analitic. Dincolo de faptul că reprezintă o abordare multidisciplinară și inovatoare, pentru mediul de cercetare este mai greu sa împingă o companie de producție să alterneze cicluri de cercetare si explorare cu cicluri de exploatare si optimizare.

   Motivele par a porni de la decuplarea științei si cercetării de industria aplicată de după 1990. Primul si cel mai important factor în viziunea cercetătorilor este lipsa de predictibilitate în economie și industrie.

   Pe de o parte este mersul lumii moderne în care rupturile de ritm, salturile științifice si tehnologice care nu mai pot fi prezise, ciclurile de dezvoltare mult scurtate, un lucru normal în noua economie.

   Pe de alta sunt șocurile si surprizele care au marcat economia națională după 1990.

   Lipsa de constanță în direcțiile si politicile de dezvoltare între ciclurile electorale, impactul major pe termen lung al crizelor economice au impact mult mai mare fată de ce poate fi considerat la o prima estimare.

   Lipsa de încredere a dus de la orientarea spre proiecte cu impact mic dar sigur pe termen scurt până la reducerea dramatică a activității si migrația creierelor spre laboratoare din toate colturile lumii, pierzând o istorie de experiențe si cunoștințe.

   Mediul de cercetare a văzut tot timpul în autorități un aliat. De aceea, în momentul în care în mediul legislativ și de reglementare au apărut rupturi, fiind neclară pentru mediul de cercetare, aceasta a devenit un impediment în clarificarea reglementărilor ce țin de finanțarea investiiilor.

   Marea pierdere a fost în primul rând în zonele în care investițiile în echipamente și utilaje sunt majore. Aceasta a dus în timp la o lipsă a dotărilor necesare pentru dezvoltarea și testarea unor sisteme complexe.

   O mare lipsa de progres este văzută de către cercetători prin prisma lipsei procedurilor și implementării unui cadru legislativ privind Proprietatea Intelectuală care să simplifice și să clarifice lucrurile. Aceasta face ca problemele legate de patente si protecția secretelor științifice și tehnice să fie privite la limita bunelor practice în domeniu, de cele mai multe ori făcând față unor riscuri serioase.

   Timpul a fost destul de scurt pentru explorarea tuturor acestor probleme dar inventarierea lor a avut o reacție pozitivă de o amploare neașteptată din partea atât a sectorul public cât si privat, beneficiare a unor proiecte sau interesate de  proiecte.

   Dacă unele din aceste bariere au fost exemplificate pe cazuri particulare, interlocutorii au confirmat validitatea acestor percepții, dar au făcut un pas înainte. Aducând în față alte cazuri si experiențe similare sau dintr-o paradigma apropiată au marcat și soluții sau abordări care au dus la rezolvarea lor. Acestea au deschis alte perspective, multe din punctele de interes fiind preluate pentru a fi discutate în alt format, de obicei direct între părțile care își pot aduce o contribuție solidă și urgentă la rezolvarea lor. Modelele de finanțare și de analiză a riscului au fost abordate fără cosmetizări și viziuni idealiste ceea ce a dus la o mai buna mapare a soluțiilor potențiale.

   Asociația Măgurele Science Park a fost fondată de către Consiliul Județean Ilfov, Primăria Măgurele și Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei cu scopul de a contribui activ la dezvoltarea unui ecosistem atractiv pentru instituțiile și companiile naționale și internaționale bazate pe cunoaștere. Pentru atingerea acestui obiectiv, MSP dezvolta o serie de platforme si proiecte de dezbatere, networking și cooperare între universități și institute de cercetare, mediul de afaceri, autorități publice, asociații profesionale și organizații care sprijină mediul de afaceri.

   Prezentările susținute în cadrul evenimentului le găsiți în acest link:

   https://drive.google.com/open?id=1-dDjlyIYkQybDYSy26zBYzYOJtn-OUya

   Iar aici gasiti linkul la inregistrarea video a intregului eveniment:

   Conectăm știința cu afacerile, în directj de la sediul ELI-NP

   Conectăm știința cu afacerile, în direct de la sediul ELI-NP, unde se află cel mai puternic laser din lume! Oameni de știință, cercetători, oameni de afaceri, investitori și reprezentanți ai autorităților locale discută la Măgurele despre cum să creeze punți de legătură și despre transfer tehnologic.În deschiderea evenimentului “Bridges between Science & Business” iau cuvântul președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, directorul Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei, Nicolae Zamfir și directorul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, Adrian Curaj. Workshopul “Bridges between Science & Business” este organizat de Asociația Măgurele Science Park, fondată de Consiliul Județean Ilfov, Primăria Măgurele și Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei.

   Publicată de Consiliul Judetean Ilfov pe Miercuri, 11 decembrie 2019

   Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei și domeniile sale de aplicare a activității de cercetare

   Suntem mândri de realizările echipei IFIN-HH si de întreg portofoliul de servicii dezvoltate in ultima perioada de timp pentru atingerea obiectivului sau de activitate – cercetarea ştiinţifică în domeniul fizicii şi ingineriei nucleare. Astfel, activitatea de bază a IFIN – HH constă în cercetare fundamentală, aplicativă şi dezvoltare tehnologică în domeniul de interes naţional al fizicii şi ingineriei nucleare, precum şi în domenii conexe, după cum urmează:

   I. Cercetare fundamentală:

   a) fizică teoretică;

   b) fizică atomică şi nucleară;

   c) fizica particulelor elementare;

   d) fizica ştiinţelor vieţii şi a mediului înconjurător;

   e) alte domenii conexe inter şi multidisciplinare, incluzând: fizica matematică, computaţională şi informaţională, astrofizica nucleară, fizica stării condensate şi a materialelor, radiochimie şi interacţia radiaţiei cu materia etc.;

   II. Cercetare aplicativă:

   a) investigarea prin metode nucleare a structurilor vii şi a materialelor;

   b) investigarea de noi posibilităţi privind transmutaţia radionuclizilor din deşeuri;

   c) metode noi de detectare, identificare şi măsurare a radiaţiilor nucleare;

   d) ingineria medicinei nucleare;

   e) dozimetria radiaţiilor nucleare;

   f) securitatea nucleară;

   g) radioecologia;

   h) alte domenii conexe;

   III.Dezvoltare tehnologică:

   a) detectori avansaţi de radiaţii şi electronică asociată;

   b) metode, instrumentaţie şi echipamente dozimetrice radiometrice şi de analiză destinate industriei, centralelor nuclearoelectrice, domeniilor biomedicale, activităţilor de control (detectare de droguri, de armament, de explozivi etc.) şi de radioprotecţie, geologiei, arheologiei, hidrologiei, tribologiei etc.;

   c) tehnologii de iradiere şi defectoscopie cu radiaţii gama, neutroni şi particule încărcate, pentru industrie, medicină, agricultură, industrie alimentară etc.;

   d) realizarea, construcţia, punerea în funcţiune, operarea, întreţinerea, exploatarea şi dezafectarea de echipamente, instalaţii, obiective nucleare şi radiologice;

   e) expertize, analize şi servicii specifice domeniului nuclear;

   f) radiofarmaceutice, compuşi marcaţi cu radionuclizi, produse de uz medical, precum şi surse radioactive de uz industrial;

   g) metrologia radionuclizilor, radiaţiilor şi încercări în domeniul nuclear;

   h) construcţia, operarea şi utilizarea acceleratorilor de particule şi a surselor de ioni şi electroni asociate;

   i) supravegherea şi combaterea poluării radioactive a mediului şi a amplasamentelor obiectivelor nucleare;

   j)  decontaminarea radioactivă în zonele şi în spaţiile afectate;

   k) supravegherea radiometrică, dozimetrică şi metrologică, alarmarea în caz de urgenţe nucleare, precum şi pregătirea şi participarea la intervenţii în caz de accident nuclear;

   l) colectarea, expertizarea, tratarea şi depozitarea deşeurilor radioactive de la toate unităţile nucleare din ţară, precum şi a surselor radioactive ieşite din uz;

   m) elaborarea liniilor tehnologice şi a tehnologiilor necesare realizării (unicate, serii mici etc.) de obiective şi produse rezultate din activitatea de profil;

   n) realizarea de modele experimentale, staţii-pilot şi tehnologii generice cu rol de suport pentru cercetările aplicative viitoare derivând din rezultatele cercetărilor fundamentale şi orientate;

   o) activităţi de transfer tehnologic al rezultatelor din domeniul fizicii şi ingineriei nucleare către subunităţi proprii sau, în colaborare, către alţi operatori economici;

   p) activităţi de execuţie, în vederea susţinerii şi dezvoltării tehnologice în domeniu prin servicii şi serii de produse, microproducţie sau prin produse unicat, pentru valorificarea rezultatelor cercetării proprii, precum şi pentru expoziţii de profil;

   IV. Inovare, de produs şi tehnologică, în domeniul fizicii şi ingineriei nucleare;


   În contextul derulării acestor activități, care presupun posibilitatea oferirii de servicii cu caracter unical la nivel național (organism de referință în metrologie și dozimetrie, tratarea de deșeuri radioactive, iradieri tehnologice ș.a.),  IFIN-HH se adresează și deservește următoarelor domenii industriale (conform Clasificării internaționale industriale tip a tuturor ramurilor de activitate economică https://lege5.ro/Gratuit/gezdinzqha/clasificarea-internationala-industriala-tip-a-tuturor-ramurilor-de-activitate-economica-nomenclatura-ramurilor-si-a-claselor-anexa?dp=gm4diobzga2tk):

   Ramurile 2-3. Industrii prelucrătoare

   20. Industria bunurilor alimentare

    27. Industria hârtiei și fabricarea articolelor din hârtie

   28. Tipărirea, editarea și industriile conexe

   34. Industria metalurgică de bază

   Ramura 4. Construcții

   40. Construcții

   Ramura 5. Electricitate, gaze, apă și servicii sanitare

   51. Electricitate, gaz și abur

   52. Apă și servicii sanitare

   Ramura 7. Transport, depozitare și comunicații

   71. Transport

   72. Înmagazinare și depozitare

   73. Comunicare

   Ramura 8. Servicii

   81. Servicii guvernamentale

   82. Servicii furnizate publicului sau întreprinderilor

   IFIN-HH oferă și servicii pentru următoarele domenii de mare interes societal: arheologie, biologie, mediu/ecologie, medicină/sănătate, radiofarmaceutice, conservarea patrimoniului cultural,  criminalistică, metalurgie, ingineria materialelor si nanomaterialelor, etalonari in domeniul măsurării radiațiilor ionizante ș.a.

   Ioan Ursu, Secretar Stiințific

   Antreprenor de succes, Alexandru Lăpuşan – CEO si fondator al companiei Zitec, lider în industria IT din România

    Ne bucurăm că ai decis să te alături proiectelor MSP pentru ca împreună să sprijinim procesul de transformare a mediului de afaceri din regiune. Ai reusit sa crești ZITEC intr-o companie de succes, admirată, prezentă pe multe piețe internaționale, bazandu-te pe valori autentice pe care le-ai insuflat echipei Zitec dar si clienților vostri – inovație, curaj, performanță, respect, sunt doar cateva dintre acestea.

    Te rog, spune-ne cine este Alexandru Lapusan? Ce hobby-uri, ce pasiuni ai? Alexandru Lapusan este antreprenor în IT, iar în timpul liber preferă iahtingul și benzile desenate, ciclismul si filmele SF.

    Cateva cuvinte despre cum a început compania ta.

    Am fondat Zitec în 2003 alături de soția mea Simona (al treilea cofondator al companiei este Alexandru Novac – a plecat din companie în 2010 și lucrează acum pentru o altă companie românească, Bitdefender), compania fiind în prezent unul dintre cei mai importanți dezvoltatori de soluții de afaceri, servicii și produse tehnologice personalizate, precum și servicii de marketing digital, cu proiecte în peste 15 țări.

    O  realizare si un esec din viata ta.

    Probabil cea mai mare realizare, în cele din urmă, este că am reușit împreună cu colegii mei să ajungem cu Zitec la nivelul la care ne aflăm astăzi: peste 400 de proiecte dezvoltate, clienți în 15 țări, 160 de colegi în echipă și venituri de 7 milioane de euro estimate pentru 2019.

    Un eșec, deși nu mă gândesc la el în modul acesta, este faptul că anumite investiții nu au funcționat. Din 8 startup-uri in care am investit, două sunt active: Zipongo.om și InstantFactoring.com

    Numește câteva dintre produsele/serviciile/tehnologiile care te-au făcut o forță de luat în calcul pe piață.

    De 15 ani ajutăm companiile să inoveze, susținându-le în procesele de digitalizare, automatizare și eficientizare. Am crescut gradual, an de an, atât în ceea ce privește dimensiunea echipei, cât mai ales ca maturitate a proceselor.

    Avem o experiență vastă în toate industriile, cu diferite modele de business, pe tehnologii și platforme variate, ceea ce ne permite să oferim clienților noștri soluții adaptate profilului lor, conectându-i la cele mai noi tehnologii din domeniu.

    Am acordat o importanță sporită parteneriatelor pe care le-am încheiat, astfel că Zitec este și una dintre puținele companii de pe piața locală certificată Microsoft ISV Gold, Microsoft Cloud Gold, Amazon AWS Technology Partner și Google Cloud, dar și singura companie românească partener Magento, si primul furnizor agreat din România al platformei de soluții e-commerce în cloud VTEX.

    Ce proiect te-a obligat să fii creativ și inovator?

    Cred ca proiectul Zitec in general este cel care m-a obligat sa fiu creativ si inovator pentru ca intotdeauna in zona de business apar provocari pe care trebuie sa le rezolvi la timp si eficient daca vrei sa cresti.

    Ce face compania ta diferit de ceilalți din domeniul tău de expertiză?

    Avem focus continuu pe creșterea calității serviciilor, creștere realizată prin automatizarea controlului calității și dezvoltarea continuă a colegilor. În prezent avem o echipă de 165 de colegi, în sediile din București și Brașov, și o echipă de vânzări în UK. Într-o piață deosebit de concurențială, ne bucuram să avem o rată de retenție anuală foarte buna, iar acest rezultat e datorat tuturor colegilor care se implică în acțiunile noastre și care vin constant cu idei de îmbunătățire.

    Credem cu tărie că ne este util atât nouă căt și clienților nostri, sa ne specializăm pe cât mai multe tehnologii și solutii. Vrem să ne poziționăm într-o zonă agnostică, să înțelegem problema clientului sau chiar să-l ajutăm să o formuleze, și să vedem împreună care este răspunsul bun din partea tehnologiei, care sunt instrumentele potrivite pentru problema respectivă.

    Ce inseamna business-ul tău pentru tine și cât  timp ii acorzi din viața ta?

    In primii ani incepeam ziua de lucru la 7 dimineața și stăteam până seara târziu, dar lucram adesea și de acasă până pe la 1-2 noaptea. Intre timp au aparut copii si am scurtat timpul de lucru la maxim 10 ore pe zi pentru a petrece timpul si in familie. Asta nu inseamna ca nu mai verific email-ul deloc, ci doar ca incerc sa nu mai interactionez in zona de business dupa o anumita ora.

    Cum ai vrea să arate Magurele/Regiunea Bucuresti-Ilfov, din viziunea ta, ca om de afaceri?

    Avand in vedere investitiile realizate pana acum in zona, Magurele ar trebui sa devina un important hub regional pentru start-up-uri si cercetare/inovare. Rezultatul initiativei MSP ar trebui sa se concretizeze in crearea unui mediu propice de colaborare intre companii, universitati si centrele de cercetare aplicata deja prezente in zona. Trebuie sa iesim din paradigma in care ne aflam in care rezultatele cercetarii fundamentale finantate din diverse surse raman in zona academica si de cercetare iar start-up-urile care ar putea sa transpuna aceste rezultate in piata, adica sa inoveze, sunt excluse din ecosistem. Pentru ca acest lucru sa functioneze trebuie sa ai un cadru transparent de colaborare si suport sustinut pentru transfer IP, elaborare de proiecte si finantare si sper ca MSP sa completeze acest spatiu intr-un mod cat mai eficient si rapid.

    Dacă ai avea posibilitatea financiară să finanțezi 2 startupuri-uri românești, spre ce domeniu te-ai orienta?

    M-aș orienta către domenii în care tehnologiile noi și cunoștințele noastre ar ajuta echipa de startup să reușească, fie că este vorba de tehnologii tip big data, machine learning fie de interfețe B2C în care partea de UX și Growth Hacking este crucială

    Asociația Măgurele Science Park ia parte la cea de a III-a ediție a Conferinței Naționale a Comunității „Educație pentru Științe”, 6-8 decembrie 2019

     Asociația Măgurele Science Park va participa în perioada 6-8 decembrie 2019 la cea de a III-a ediție a Conferinței Naționale a Comunității „Educație pentru Științe”. În cadrul conferinței, asociația își va prezenta strategia, proiectele și planurile de viitor și va prezenta activitatea SmartLab Măgurele în cadrul unui stand cu echipamentele laboratorului digital inteligent.

     De asemenea, colegii noștri de la Ilfov Business Hub vor susține în cadrul evenimentului un atelier de antreprenoriat pentru studenți.

     Conferința susține schimbul de idei și bune practici în domeniul educației pentru științe, promovând inițiativele de creare și stimulare a comunităților de învățare, a comunităților de bune practici și a ecosistemelor de orientare și dezvoltare profesională pentru elevi și studenți.

     Pentru mai multe detalii accesați https://cnces.educatiepentrustiinta.ro/ro/

     Invitație la workshop: “Bridges between Science & Business, 12 Dec 2019, sediul ELI-NP, Măgurele


      Vă invităm la evenimentul nostru „Conectăm știința cu afacerile”/ “Bridges between Science & Business”, care va avea loc în data de 12 decembrie 2019, începând cu ora 9:00 la ELI-NP, Str. Reactorului nr. 30, Măgurele, Județ ILFOV, Sala de conferințe.
      Evenimentul se dorește a fi o platformă de dezbatere, networking și cooperare între mediul de cercetare și mediul privat și are în vedere îmbunătățirea relației cu sectorul privat prin reducerea barierelor identificate în cooperarea dintre cercetători și reprezentanții mediului de afaceri.
      Se vor reuni participanți din:
      – Universități și instituții de cercetare
      – Reprezentanți ai firmelor (C-level)  
      – Autorități publice
      – Asociații profesionale și organizații care sprijină mediul de afaceri
      – Mass-media  

      Acesta este un eveniment bazat pe invitație care va oferi acces la o serie de subiecte pentru dezbatere:
      – Catalizatorii inovației în regiune
      – Piloni cheie pentru încurajarea creșterii economice și a progresului
      – Cele mai bune practici, discuții cu reprezentanții sectorului privat care colaborează cu institutele de cercetare și universități
      Evenimentul se va încheia cu o sesiune de “networking”.

      Am avut un număr limitat de locuri disponibile, de aceea inregistrarea a fost inchisa, astazi, 10.12.2019.
       
      Nu ratați acest eveniment dedicat inovației!
      Vă rugăm să găsiți mai jos agenda evenimentului:
       
      Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați pe e-mail: 
      events@magurelesciencepark.ro
      ana@magurelesciencepark.ro
      sau la telefon: 
      +4 021 212 56 95, int.607, Ana Maria Onu, Manager Inovare

      Collaboration opportunity – survey on your company interest in the “Magurele Science Park” project

       Magurele Science Park (MSP) will be one of the first science and technology parks in Romania with “critical dimensions”, both at national level and in South-East Europe. By providing a location where companies and researchers operate very close to one another, science parks create an environment that fosters collaboration and innovation and promotes technology transfer and commercialisation. Strategically positioned between various economic centres in western and eastern Europe and the Balkans, MSP can be transformed into a large technological hub where knowledge-intensive activities will be fuelled and transformed into innovative market ideas.

       The MSP bases have already been established:

       1. An initial feasibility study – carried out in 2017

       2. The necessary land (5.5 ha in phase 1 and 10.5 ha in phase 2) is provided by the Ilfov County Council

       3. The main construction plan was realised – the auction for the PT is in the contracting phase and the construction auction will follow in 2020;

       4. The European Investment Bank (EIB) has prepared the Business Plan and Terms of Reference for other future consultancy services.

       MSP will include a technological transfer centre, an innovation centre, an incubator, joint laboratories to prove the feasibility of the concept, a building for management activities, activity spaces for SMEs and large technological companies, and various other spaces and buildings for services, recreation and technical assistance.

       With your support, by using a survey, we want to validate the availability and potential of innovative companies in the region to establish their presence in MSP.

       If you would like to be part of the new ecosystem to be created, either being located in the MSP location or to partner with those established in the new location, please continue with this survey:

       Magurele Science Park

       It will take you 10 -15 minutes to complete the questionnaire http://bit.do/http-msp-survey


       FILL OUT FORM

       Anunț angajare „Consultant in management”

        Asociația Măgurele Science Park, cu sediul în Orașul Măgurele, strada Atomiștilor nr. 409, et.1, grup II B, județul Ilfov, organizează selecție de candidați pentru ocuparea a doua posturi vacante de:

        Consultant în management

         Pentru participare, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

        ·     studii universitare absolvite cu diplomă de licență, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

        ·       experiență profesională   în domeniul consultanței în management de minim 5 ani;

        ·    experiență profesională în organizații care implementează proiecte pentru mediul de afaceri de minim 5 ani;

        ·       cunoștințe de limba engleză nivel avansat.

        Candidaţii vor transmite Curriculum Vitae, insotit de documente doveditoare ale studiilor și experienței relevante, până la data de 22.10.2019, ora 16.30, la adresa de email office@magurelesciencepark.ro.

        Persoanele selectate în urma analizării documentelor transmise vor fi anunțate prin email şi invitate la interviul care va avea loc în data de 29.10.2019, începând cu ora 10:00.

        Relații suplimentare la email: office@magurelesciencepark.ro.

        Anunț angajare „Manager Inovare”

         Asociația Măgurele Science Park, cu sediul în Orașul Măgurele, strada Atomiștilor nr. 409, et.1, grup II B, județul Ilfov, organizează selecție de candidați pentru ocuparea funcţiei vacante de:

         Manager Inovare

          

         Pentru participare candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

         • absolvent studii universitare absolvite cu diplomă de licență, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
         • experiență în domeniul consultanței de business sau proiecte dedicate mediului de afaceri sau in domeniul inovării minim 3 ani;
         • experiență profesională în organizații care implementează proiecte pentru mediul de afaceri de minim 3 ani;
         • cunoștințe de limba engleză nivel mediu.

         Candidaţii vor transmite CV și documente doveditoare ale studiilor și experienței relevante până la data de 25.07.2019, ora 16.30, la adresa de email office@magurelesciencepark.ro.

         Persoanele selectate în urma analizării documentelor transmise vor fi anunțate prin email pentru participarea la interviu, care va avea loc în data de 29.07.2019.

         Relații suplimentare la email office@magurelesciencepark.ro.

         Putem contribui la activitatea Parcului Științific, afirmă cercetătorii de la Institutul de Fizică Atomică

         Conducerea Institutului de Fizică Atomică – IFA susține inițiativa Consiliului Județean Ilfov și consideră că apariția Parcului Științific este urgentă, mai ales acum când România devine atât de importantă în cercetarea internațională datorită existenței laserului de mare putere de la Măgurele.

         Dr. Florin Buzatu, director general IFA: „Este o inițiativă extrem de binevenită. Au mai fost, dar aceasta mi se pare de bun augur. Și chiar e nevoie acum, repede, urgent. Pentru că ELI-NP anul viitor va fi pus în funcțiune, după toate previziunile, iar dacă nu știm să atragem la momentul potrivit –  comunitatea științifică nu mai vorbim, e atrasă oricum – dar acest proiect trebuie să aibă și impactul social, economic, astfel încât să poată fi valorificat la maximum potențialul său. Eu mă bucur că aveți această inițiativă. Și sper să-i dați ponderea, tăria respectivă, să se și materializeze.”

          

         Acordul de cooperare între Asociația Măgurele Science Park și Institutul de Fizică Atomică – IFA a fost încheiat la data de 28 decembrie 2017

         Protocolul prevede, în principal, transferul de cunoștințe, tehnologie și competențe din sistemul CDI al Institutului de Fizică Atomică către parcul științific și tehnologic Măgurele Science Park în vederea promovării de tematici pentru granturi și proiecte CDI în competiții naționale și europene, a  dezvoltării de domenii specializate inteligente specifice Regiunii București-Ilfov, dar și pentru creșterea competitivității agenților economici, a numărului de mărci înregistrate și a  numărului de brevete de invenție din Regiunea București-Ilfov.