Centrul Internațional de Pregatire Avansată și Cercetare în Fizică (CIFRA) 

Domeniu – Cercetare

Centrul Internațional de Pregatire Avansată și Cercetare în Fizică (CIFRA) este un centru de Categoria 2 sub auspiciile UNESCO. Centrul isi desfasoara activitatea pe Platforma de fizică Măgurele și funcționează ca filială cu personalitate juridică a Institutului Național pentru Fizica Materialelor.

Obiectivele CIFRA includ oferirea de oportunități de pregatire avansată și cercetare pentru oamenii de știință din țările Europei Centrale și de Est și din țările în curs de dezvoltare, precum și realizarea și coordonarea de studii avansate în fizică și subiecte interdisciplinare conexe, oferind în același timp expertiză în aceste de domenii.

CIFRA face parte din rețeaua UNESCO formata din zeci de institute și centre din intreaga lume ce desfășoară activități în domeniile științelor naturale și educației.”