INCDE ICEMENERG

Domeniu – Energie electrică şi termică

Cu o îndelungată tradiţie şi rezultate remarcabile în domeniul cercetării-inovării şi ingineriei tehnice în energie, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Energie – INCDE ICEMENERG a devenit institut naţional de cercetare în subordinea Ministerul Educaţiei şi Cercetării în anul 2014 prin aplicare prevederilor HG 925/2010 şi HG 185/2013.

INCDE ICEMENERG şi-a asumat rolul de a contribui la dezvoltarea sectorului energetic naţional, sector care se confruntă în prezent cu provocări majore. Pentru aceasta INCDE ICEMENERG desfăşoară atât activităţi de CDI, cât şi activităţi de inginerie tehnologică care contribuie direct la rezolvarea problemelor acestui sector.

OFERTA DE CERCETARE