Institutul de Fizică Atomică – IFA

Fizica atomică

Institutul de Fizică Atomică (IFA) de la Măgurele a fost înfiinţat în anul 1956 din Institutul de Fizică al Academiei, fondat în 1949 sub conducerea savantului Horia Hulubei care a fost şi primul director IFA.
Dezvoltarea Platformei de Fizică de la Măgurele şi-a atins apogeul în anii ’70 prin concentrarea unui potenţial uman şi a unei infrastructuri de cercetare, învăţământ şi chiar sociale, impresionante pentru vremea aceea. ştiinţa care se făcea la Măgurele a devenit cunoscută în comunitatea internaţională şi a impus un standard întregii cercetări româneşti.

Misiunea institutului este de a contribui la elaborarea şi implementarea unei politici coerente şi stimulative a cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice în fizica atomică şi subatomică, de întărire a potenţialului românesc, în vederea creşterii impactului ştiinţific şi socio-economic precum şi a vizibilităţii internaţionale.