IMSAR

Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române

Institutul de Mecanică a Solidelor al Academiei Române (IMSAR) este o organizație de cercetare avansată fundamentală și de aplicații în domeniul mecanicii solidelor. IMSAR își are originea în Institutul de Mecanică Aplicată Traian Vuia înființat în 1949 sub egida Academiei Române. În 1965, Centrul de Mecanică a Solidelor a funcționat ca un institut de cercetare independent. Între 1977 și 1989, Centrul a fost un Departament al Institutului de Fizică și Tehnologie a Materialelor, aparținând fostului Comitet Național pentru Energie Nucleară. În 1990, acest departament de cercetare a devenit actualul Institut de Mecanică a Solidelor al Academiei Române. Din 1949, cercetarea fundamentală și interdisciplinară întreprinsă independent sau în parteneriat cu alte universități și institute de cercetare românești și internaționale, a fost și continuă să fie în centrul activității Institutului.