Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare (I.E.C.M.)

Domeniu: Cercetare ştiințifică, inovare şi transfer tehnologic

Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare (I.E.C.M.) din cadrul Fundației pentru Cercetări Multidisciplinare (F.C.M.) are ca scop promovarea cercetării fundamentale, aplicative și experimentale, multi- şi interdisciplinare. Misiunea asumată de către I.E.C.M. este aceea de contribuție la progresul ştiințelor fundamentale şi aplicative prin cercetare ştiințifică, inovare şi transfer tehnologic, în vederea obținerii excelenței în cercetarea ştiințifică.