Institutul Național de Cercetare – Dezvolatre pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH)

Fizică avansată și aplicații nucleare

Activitatea de bază a IFIN – HH constă în cercetare fundamentală, aplicativă şi dezvoltare tehnologică în domeniul de interes naţional al fizicii şi ingineriei nucleare, precum şi în domenii conexe.