Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Chimie și Petrochimie (ICECHIM)

Materiale avansate și tehnologii de fabricație

Înființat în anul 1950, prin divizarea Întreprinderilor chimice pentru cercetare, proiectare și producție semi-industrială, Institutul de Cercetări Chimice a fost pilonul principal al Institutului Central de Cercetări Chimice și Institutului Central de Chimie, iar în anul 2004 a fost organizat ca institut național sub denumirea de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, având ca obiect principal de activitate cercetările aplicative în domeniul chimiei și petrochimiei.
În prezent, activitățile institutului sunt orientate către trei mari direcții interdisciplinare de cercetare-dezvoltare-inovare, care răspund atât nevoilor mediului economic național pentru a deveni competitiv în context european, cât și provocărilor științifice actuale.