Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării (INCDMTM)

Materiale noi și nano-materiale

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării (INCDMTM) are ca obiect de activitate principal cercetarea ştiinţifică (atât fundamentală, cât şi aplicată) şi dezvoltarea tehnologică în domeniul mecanicii fine şi al mecatronicii. De asemenea, INCDMTM se concentrează pe elaborarea şi perfecţionarea tehnicilor de măsurare. Eforturile cercetătorilor INCDMTM vizează dezvoltarea de variate produse şi tehnologii mecatoronice (convenţionale sau neconvenţionale). Mai mult, în calitate de Institut Naţional, INCDMTM contribuie la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin Planul Naţional de Cercetare Ştiinţifică, Dezvoltare şi Inovare (PNCDI) şi Programul Nucleu.