Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare –
I M N R

Domeniu – Domeniul metalelor neferoase și rare

IMNR proiectează și implementează soluții inovative în domeniul metalelor neferoase și rare, prin cercetare ştiinţifică și tehnică, care să răspundă nevoilor de inovare și business ale partenerilor săi.