Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Pentru Textile și Pielărie (INCDTP)

Institut Național de Cercetare -Dezvoltare

Afirmându-se ca operator activ și dinamic pe piața cercetării naționale și europene, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie București promovează și dezvoltă activități de cercetare aplicativă multidisciplinară în domeniul industriei textile-confecții și pielărie-încălțăminte-bunuri de consum din cauciuc, pentru agenții economici din sector și pentru alte diverse domenii conexe.

Produse, Servicii, Tehnologii proprii: