Institutul Național pentru Cercetare Aerospațială ”Elie Carafoli” – INCAS

Institut Național de Cercetare -Dezvoltare

INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” este instituția reprezentativă de cercetare-dezvoltare în domeniul științelor aerospațiale din România, cu o tradiție de peste 70 de ani în inginerie aerospațială, fizica curgerii și aerodinamică aplicată, gestionând tehnologii avansate și o infrastructură unică de importanță strategică națională.