Universitatea „Dunărea de Jos”

Universitate

În prezent, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați are 14 facultăţi şi pregăteşte studenţi pentru ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat în domenii diverse (tehnic, umanist, economic, sănătate, artistic). 

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi îşi asumă misiunea de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate prin:

  •  formare iniţială şi formare continuă la nivel universitar şi postuniversitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic;
  •  cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor inginereşti, al ştiinţelor economice, al artelor, al literelor, al ştiinţelor umaniste, al ştiinţelor medicale, al ştiinţelor juridice, prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora.