Agenția pentru Dezvoltare Regională București Ilfov – ADRBI

Domeniu – Servicii specifice pentru Administrația Publică Locală și sectorul privat

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI) este o organizație neguvernamentală, non-profit, cu personalitate juridică, de utilitate publică, înființată în anul 1999, care funcționează în baza Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România. Activitatea de bază a ADRBI o reprezintă oferirea de servicii specifice catre administrația publica locală și sectorul privat, în scopul dezvoltării Regiunii București-Ilfov.