Forumul Tinerilor din România

Domeniu – Federație neguvernamentală

Forumul Tinerilor din România este federația neguvernamentală, apolitică, non-profit, ce reprezintă 155 de organizații de tineret din România (6 naționale și 149 locale)

• încurajează, susține, implică și reprezentă drepturile și interesele tinerilor din România;
• stimulează participarea democratică a tinerilor;
• realizează cercetări în domeniul politicilor publice care vizează şi/ sau influențează viața tinerilor;
• elaborează recomandări cu privire la politicile publice care vizează şi/sau influențează viața tinerilor;
• urmărește creșterea gradului de incluziune socială și diminuarea segregării/discriminării de orice tip a tinerilor din România, indiferent de mediu de proveniență, etnie, religie, sex sau orientare politică;
• monitorizează procesul de luare a deciziilor cu scopul de a promova drepturile membrilor Forumului;
• realizează proiecte naționale în vedere facilitării inserției profesionale a tinerilor absolvenți;
• sprijină dezvoltarea inițiativelor antreprenoriale, sociale, culturale lansate de tineri și oferă suport în vederea dezvoltării inițiativelor în plan local, regional sau național;