Impact Hub

Domeniu – COWORKING

Urmărește inițierea și dezvoltarea cooperării între mediul public (societate), mediile de cercetare și inovare și comunitatea de afaceri, facilitând colaborarea între sectoarele public și privat;
Promovează inovarea, facilitând colaborarea între diverși actori ai mediului de afaceri.
Susține dezvoltarea economică prin antreprenoriat atât în regiunea București – Ilfov, cât și la nivelul întregii țări.
rganizează și promovează evenimente fizice și online.
Operează spații colaborative de lucru în București dedicate antreprenorilor și inovatorilor.

Servicii: