SYNESIS PARTNERS

Domeniu – Consultanță, management, formare profesională

Synesis Partners funcționează ca un catalizator de performanță în management, care generează valoare pentru partenerii din mediul privat și public, în direcția dezvoltării și optimizării de activități și proiecte. Prin munca noastră ne convingem clienții că practicarea unui management profesionist și performant, în detrimentul abordărilor empirice, securizează succesul oricărui proiect și generează noi oportunități de dezvoltare. 

Aria de expertiză:

– consultanță în accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă;

– consultanță în activități de cercetare, dezvoltare, inovare, inclusiv certificarea acestora;

– management de proiect, management financiar, management strategic;

– consultanță în management și afaceri;

– formare profesională și coaching în domeniul managementului.