Echipa noastră

MEMBRI FONDATORI

Parcul Științific Măgurele poate fi începutul reconstrucției economiei naționale pentru mileniul trei.

 

Consiliul Județean Ilfov

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei

Primăria Măgurele

MEMBRI ASOCIAȚI

Universitatea din București

Universitatea Politehnică București

PARTENERI

ELI-NP

Asociația Internațională a Parcurilor Științifice și a Zonelor de Inovare

Măgurele High – Tech Cluster

The National Research and Development Institute for Optoelectronics

Institutul de Fizică Atomică

Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației

Institutul Național pentru Fizica Pământului

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM)

ICCF

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică

Comoti

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare

ICPE CA

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Pentru Inginerie Electrică

INCDMTM

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Masurării (INCDMTM)

GeoEcoMar

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină

INCAS

Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu

Academia de Studii Economice

Organizatii asociative pentru mediul de afaceri

Organisme asociative reprezentative pentru mediul de afaceri

Organisme asociative reprezentative pentru mediul de afaceri

Universitati si Institute de Cercetare

Universități și institute de cercetare

Universități și institute de cercetare

Fonduri Investitii

Fonduri de investiții

Fonduri de investiții