Entitate:

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA București

Descriere:

Echipamentul de stropit dotat cu sistem automat de detectare a culturii țintă este destinat tehnologiei de aplicare a tratamentelor fitosanitare cu normă variabilă în plantațiile pomicole cu panta terenului de max.10%, în vederea combaterii agenţilor patogeni şi a dăunătorilor, realizând o economie de până la 22% a consumului de substanțe fitofarmaceutice.

Domenii de aplicabilitate:

Lucrări agricole pe suprafețe de dimensiuni mici-medii, cu panta până în 10%.