ENTREPLOADING

 

 

Titlu proiect: Cresterea numarului absolventilor de învatamânt tertiar universitar si nonuniversitar care îsi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de învatare/cercetare/inovare la un potential loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv, identificate conform SNC si domeniilor de specializare inteligenta conform SNCISI

Acronim: ENTREPLOADING

Obiectiv general

Proiectul vizează creșterea angajabilității studenților printr-o serie de activități de formare profesională în domeniul antreprenorial, mentorat, activități de învățare practică și acțiuni de susținere a inițiativei antreprenoriale în sectoare economice cu potențial competitiv, care vor conduce la dezvoltarea de competențe antreprenoriale și de aptitudini de muncă necesare inserției acestora pe piața muncii.

Obiective specifice

 • Facilitarea și îmbunătățirea inserției pe piața muncii pentru un număr de 350 de studenți care vor participa la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului
 • Susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator a 22 de studenți prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 22 de start-up-uri
 • Creșterea ratei de ocupare a studenților, viitori absolvenți de învățământ superior, prin crearea a 66 de locuri de muncă în întreprinderile nou înființate, dintre care 22 vor fi ocupate de studenții ale căror planuri au fost selectate pentru finanțare
 • Promovarea inovării sociale prin încurajarea viitorilor antreprenori să angajeze persoane din grupuri vulnerabile; prin crearea de parteneriate între membrii consorțiului și stakeholderii relevanți pentru promovarea antreprenoriatului din regiunile de implementare: reprezentanți ai mediului de afaceri, reprezentanți ai autorităților publice locale din regiune, reprezentanți ai agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă etc.

Activitati

 1. Managementul proiectului
 2. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului
  • Activități de informare desfășurate
   • a) Sesiune de informare: 03.02.2022, ora 16.00. Detalii aici.
   • b) Sesiune de informare: 03.02.2022, ora 17.00. Detalii aici.
   • c) Follow-up eveniment.
 3. Selectarea grupului țintă care va participa la cursurile organizate în cadrul programelor de formare antreprenorială
 4. Derularea programelor de formare antreprenorială
 5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
  • Adaptarea platformei online dedicate concursului de planuri de afaceri și monitorizării implementării planurilor de afaceri
  • Evaluarea și selectarea a 22 de planuri de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
 6. Efectuarea de stagii de practică în întreprinderi reale
 7. Furnizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a serviciilor personalizate de mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri
 8. Asigurarea înființării și demarării funcționarii întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului și semnarea contractelor de subvenție
 9. Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectulu
 10. Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționarii și dezvoltării afacerilor finanțate
 11. Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri în timpul perioadei de implementare a proiectului

Rezultate așteptate:

 • 350 de persoane vor beneficia de cursuri acreditate de competențe antreprenoriale. În urma finalizării acestora, vor primi o subvenție în valoare de 200 lei și un certificat recunoscut de ANC
 • concursul planurilor de afaceri, în urma căruia vor fi selectate spre finanțate 22 de startup-uri care se vor înființa în cadrul proiectului și vor beneficia de un ajutor de minimis de 60.000 de euro pentru finanțarea planului de afaceri propus;
 • 66 de locuri de muncă create în cadrul celor 22 de startup-uri, câte 3 locuri de muncă în fiecare;
 • finanțarea ideii de afacere este nerambursabilă într-un procent de 100% – contribuție proprie 0 lei
 • 25 de persoane vor beneficia de servicii de mentorat și practică în întreprinderi reale
 • cei 22 de câștigători ai concursului planurilor de afaceri vor fi monitorizați pe parcursul implementării planului de afaceri (12 luni) și în perioada de sustenabilitate (6 luni)

Durata: 30 decembrie 2021 – 30 decembrie 2023

Finantator: Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6: Educație și competențe (POCU/829/6/13/141274)

Parteneri proiect:

 • Asociația „Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor” EUROPROJECT – coordonator
 • Universitatea POLITEHNICĂ din București,
 • Camera Consultanților Fiscali
 • Asociația “Măgurele Science Park”.

Persoană de contact: