Finanțări

Centre suport pentru dezvoltarea de proiecte CDI

Asociația ”Măgurele Science Park”  colaborează cu diferiți actori pentru facilitarea accesului comunității MSP la finanțările disponibile la nivel national cât și internațional

Proiect CYBER

Centrul Suport pentru proiecte CDI internaționale în domeniul Mecatronică și Cyber-MixMecatronică din cadrul INCDMTM Bucuresti.

Manager de proiect: dr.ing. Daniela Cioboată

Proiect CESP

Centru Suport pentru Proiecte CD Europene și Internaționale

Manager de proiect: Dr. Daniela Vasile 

Surse de finanțare -apeluri

Selectăm cele mai interesante surse de finanțare pentru comunitatea MSP

Programul LIFE: Tranziția către o energie curată 2021

LIFE va sprijini tranziția către energia curată și va contribui, alături de alte programe, la obiectivul UE de a atinge neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050.

Deadline: 12 ianuarie 2022, ora 17.00 (Ora Bruxelles)

Detalii aici

EIT Community Booster

Comunitatea EIT caută cele mai inovatoare proiecte care să conducă la schimbări durabile pentru orașe, industrii, climă, alimente, bunăstare și calitatea generală a vieții (…)

Deadline: 17 decembrie 2021

Detalii aici

PROIECTE DE MOBILITATE PENTRU CERCETĂTORI CU EXPERIENTA DIN DIASPORA (experiență de peste 10 ani)

Capitalizarea expertizei și experienței acumulate de cercetători români de prestigiu din diaspora, în întâlniri, vizite, manifestări științifice care facilitează transferul de competențe (…)

Deadline: 25 noiembrie 2021

Detalii aici

PROIECTE DE MOBILITATE PENTRU TINERI CERCETĂTORI DIN DIASPORA (experiență între 2-9 ani)

Crearea unui mediu propice schimburilor de experiență și expertiză ce au la bază transferul de
aptitudini și competențe (…)

Deadline: 25 noiembrie 2021

Detalii aici

Elevating the scalability potential of European business (2021) (HORIZON-EIE2021-SCALEUP-01) (ORIZONT EUROPA)

Deschiderea sporită, competitivitatea și potențialul global de dezvoltare a ecosistemelor de inovare și crearea de locuri de muncă locale cu valoare adăugată ridicată; (…)

Deadline: 10 noiembrie 2021

Detalii aici

Ecosistemele de Inovare – Schema pilot Women TechEU Apel – Elevating the scalability potential of European business (2021) (HORIZON-EIE2021-SCALEUP-01) (ORIZONT EUROPA)

Sprijinirea inovației tehnologice profunde ca bază pentru o economie modernă, bazată pe cunoaștere, eficientă din punct de vedere al resurselor și competitivă (…)

Deadline: 11 noiembrie 2021

Detalii aici

Hidroenergie, Energie Geotermală și alte Surse de Energie Regenerabilă pentru IMM-uri și ONG-uri din România

Proiectele trebuie să contribuie la creșterea producției de energie regenerabilă din Surse de Energie Regenerabilă. (…)

Deadline: 03 decembrie 2021

Detalii aici

HORIZON EUROPE – INNOVSMES

Destinația INNOVSMES sprijină Parteneriatul european pentru IMM-uri inovatoare. (…)

Deadline: 01 septembrie 2021

Detalii aici

BoostUp! BRIDGE –2021 edition

O competiție pan-Europeană de inovare dedicată soluțiilor de dezvoltare a challenge-urilor industriale din aceste doua domenii. (…)

Deadline: 06 septembrie 2021

Detalii aici

Transfer la operatorul economic (PTE)

Creşterea competitivităţii mediului economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizaţiilor de cercetare şi transferul acestor rezultate către piaţă (…)

Deadline: 13 septembrie 2021

Detalii aici

Innovation Norway – Programul SMEs Growth: Schema pentru proiecte individuale, apel II

Obiectivul programului îl reprezintă finanțarea dezvoltării și aplicării tehnologiilor/produselor, proceselor și soluțiilor inovatoare verzi, albastre sau TIC. (…)

Deadline: 15 septembrie 2021

Detalii aici

Proiect experimental demonstrativ (PED)

Realizarea şi testarea modelelor demonstrative (funcţionale, experimentale) pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu îmbunătăţiri semnificative din domenii de specializare inteligentă sau de prioritate publică. (…)

Deadline: 15 septembrie 2021

Detalii aici

Innovation Norway – Programul SMEs Growth: Schema de granturi mici, apel II

Programul urmărește să stimuleze și să dezvolte cooperarea pe termen lung între Norvegia (denumită în continuare „statul donator”) și România, pe baza dezvoltării și inovării afacerilor. (…)

Deadline: 22 septembrie 2021

Detalii aici

EIT Manufacturing SME Transform

Prin apelul „SME Transform Call” se dorește sprijinul IMM-urilor care sunt interesate să implementeze proiecte de transformare folosind propriile linii de producție/propriile echipamente (…)

Deadline: 30 septembrie 2021

Detalii aici

EIC Accelerator: Extinderea inovațiilor cu impact ridicat

Costurile ridicate ale procesului de inovare, au condus la identificarea nevoii realizării de investiții de către Comisia Europeană în companiile care prezintă un risc ridicat pentru investitorii privați, dar care își propun să facă parte din progresul tehnologic și ștințific. (…)

Deadline: 06 octombrie 2021

Detalii aici

Granturile SEE și Norvegiene: Cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică

Apelul va finanța proiectele propuse de entități românești în domeniul de interes al programului: cercetare și dezvoltare. (…)

Deadline: 14 octombrie 2021

Detalii aici

HORIZON EUROPE – CONNECT

Acțiunile din cadrul CONNECT se axează pe construirea unor ecosisteme interconectate și favorabile incluziunii în întreaga Europă (…)

Deadline: 26 octombrie 2021

Detalii aici

Instrumente pentru măsurarea și stimularea activității în țesutul cerebral

Acest apel vizează crearea de noi tehnologii, cu accent pe proiecte care pot aduce noi instrumente terapeutice pentru clinici și pacienți. (…)

Deadline: 27 octombrie 2021

Detalii aici

Proiecte de cercetare „ERC – like”

Apelul vizează: Identificarea şi susţinerea cercetătorilor români cu rezultate excelente obţinute în competiţiile organizate de European Research Council (ERC) în vederea afirmării prestigiului cercetării ştiinţifice din România la nivel internaţional (…)

Deadline: 30 octombrie 2021

Detalii aici

HORIZON EUROPE – SCALEUP

Acțiunile SCALEUP se axează pe consolidarea conectivității rețelei între ecosistemele de inovare pentru a accelera creșterea durabilă a întreprinderilor cu valoare societală ridicată. (…)

Deadline: 10 noiembrie 2021

Detalii aici

Boost to Romanian Business sector: Business growth in Start-ups in the areas of Green Industry Innovation, ICT and Blue Growth

Apelul va finanța proiectele depuse de start-up-uri românești. Accentul proiectelor ar trebui să fie unul dintre cele trei domenii principale ale programului: inovarea în domeniul industriei verzi, creșterea albastră, tehnologia informației și comunicațiilor (TIC)(…)

Deadline: 18 noiembrie 2021

Detalii aici

Quantum technologies for defence (Tehnologii cuantice pentru apărare)

Acest apel își propune să impulsioneze efortul tehnologic curent, ținând seama de cerința specială a sectorului apărării. (…)

Deadline: 9 decembrie 2021

Detalii aici

IMPACT EdTech: Accelerator și program de incubare

Apelul va finanța proiectele propuse în domeniul de interes al programului: Până la 17 companii selectate vor fi sprijinite pentru a dezvolta un MVP (Produs Viabil Minim) bazat pe prototipul lor, la finalul căruia MVP-ul lor va fi supus testelor în direct de către un grup de experți în educație (…)

Deadline: 30 iunie 2021

Detalii aici

DigiCirc – Blue Economy

Economia circulară își propune să schimbe paradigma din economia liniară (produce, folosește, dispune) într-o circulară care transformă deșeurile în resurse. (…)

Deadline: 3 august 2021

Detalii aici

Premiile de Inovare Ericsson 2021

Acest apel are scopul de a provoca aplicanții să identifice o problemă digitală și să dezvolte o soluție tehnologică pentru a o reduce (…)

Deadline: 5 august 2021

Detalii aici

Schema regională de inovare (RIS) Educaţie

Scopul apelului este pilotarea activităților de educație RIS în 2021, care pot fi repetate și extinse în anii următori (…)

Deadline: 17 august 2021

Detalii aici

Competiția C1.2.PFE-CDI.2021 dedicată proiectelor de tipul “Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI” (PFE-CDI)

Apelul vizează: Susținerea proiectelor de dezvoltare instituțională pentru instituțiile de învățământ de stat acreditate și institutele de cercetare dezvoltare din România certificate (…)

Deadline: 20 august 2021

Detalii aici

Surse de finanțare -programe

HORIZON EUROPE

 PNCDI III

Romania EEA and Norway Grants

EIC Pathfinder

EIC Transition

EIC Accelerator

Business Acceleration Services

European Innovation Ecosystems

EIC Prizes