Dezvoltăm comunitatea MSP și creăm legături

Dezvoltăm comunitatea în jurul Parcului Științific și Tehnologic “Măgurele Science Park” și creăm punți de legătură de colaborare între actorii acestei comunități: universități, institute de cercetare-dezvoltare, mediul de afaceri și autorități

 HORIZON EUROPE

Acțiunile European Innovation Ecosystems sunt grupate în trei destinații: CONNECT, SCALEUP și INNOVSMES. Apelurile sunt deschise acum.
Cele 3 surse sunt disponibile prin Programul HORIZON EUROPE, având ca scop crearea unor ecosisteme de inovare mai conectate și mai eficiente pentru a sprijini scalarea companiilor și a stimula inovația pentru a aborda provocările importante într-un mod responsabil.

INNOVSMES

Destinația INNOVSMES sprijină Parteneriatul european pentru IMM-uri inovatoare.

Parteneriatul european pentru IMM-uri inovatoare va ajuta IMM-urile inovatoare să își sporească capacitatea și productivitatea în materie de cercetare și inovare și să se integreze cu succes în lanțurile valorice globale și pe noile piețe.

CONNECT

Acțiunile din cadrul CONNECT se axează pe construirea unor ecosisteme interconectate și favorabile incluziunii în întreaga Europă, bazându-se pe punctele forte existente ale ecosistemelor naționale, regionale și locale și atrăgând actori și teritorii noi, mai puțin reprezentate, pentru a stabili, a întreprinde și a atinge ambiții colective în direcția provocărilor în beneficiul societății, inclusiv tranzițiile ecologice, digitale și sociale.

SCALEUP

Acțiunile SCALEUP se axează pe consolidarea conectivității rețelei între ecosistemele de inovare pentru a accelera creșterea durabilă a întreprinderilor cu valoare societală ridicată. Prin implicarea activă în rețele locale, naționale și europene, întreprinderile pot capta și crea mai bine oportunități și pot obține noi avantaje competitive.
Una dintre acțiunile finanțate în cadrul destinației SCALEUP este inițiativa WomenTechEU.

BUGET: 72,8 milioane EUR

TERMEN LIMITĂ: 01 sept 2021

detalii aici

BUGET: 8 milioane EUR

TERMEN LIMITĂ: 26  oct 2021

detalii aici

BUGET: 13,75 milioane EUR

TERMEN LIMITĂ: 10 nov 2021

detalii aici