Science Meets Regions

Science builds the future

Biblioteca Nationala a Romaniei,
3 Aprilie 2019

Science Meets Regions

Science builds the future

Biblioteca Nationala a Romaniei, 12 Iunie 2019

Ne vedem in

Despre conferință

Oameni de știință din Europa, experți  și reprezentanți ai autorităților locale se reunesc la București, la conferința Science meets Regions, pentru a discuta despre modul în care deciziile politice pot fi fundamentate pe cercetarea științifică.

Evenimentul are loc în data de 12 Iunie 2019, la Biblioteca Națională a României, de la ora 11.00 și este organizat de Consiliul Județean Ilfov, în colaborare cu Joint Research Center (Centrul de Cercetare al Comisiei Europene).

Marian Petrache, Președintele Consiliului Județean Ilfov: Obiectivele evenimentului sunt de a aduce oamenii de știință și factorii de decizie la aceeași masă, de a încuraja colaborarea, de a discuta politici relevante pe plan local, folosindu-ne de rezultatele cercetărilor științifice. În plus, vrem să prezentăm contribuția esențială pe care știința o are în evoluția societății. 

În județul Ilfov, la Măgurele, este amplasat cel mai puternic laser din lume, ELI NP, la Măgurele. Orașul Măgurele găzduieste și cea mai importantă platformă de cercetare din România. Nu mai puțin de nouă institute au sediul acolo. Consiliul Județean Ilfov are în plan și crearea unui parc științific la Măgurele. Există deja un plan de fezabilitate, suntem în discuții cu Banca Europeană de Investiții, pentru un împrumut de 15 milioane de euro și sperăm ca în septembrie 2020 să demarăm lucrările de construcție.

În cadrul conferinței Science meets Regions va fi prezentat un studiu științific privind potențialul de dezvoltare al orașului Măgurele. Obiectivul este transformarea localității într-un smart city, având la bază politici publice fundamentate pe rezultatele cercetării științifice.

Înscrie-te acum

*Participarea la eveniment se va realiza în limita numărului de locuri disponibile
Înscrie-te acum

*Participarea la eveniment se va realiza în limita numărului de locuri disponibile
Agendă conferință

Prima parte

09.30 – 10.30
Înregistrare participanți
 • Cafea de primire
 • Sesiune oficială de poze
10.30 – 11.00
Deschiderea evenimentului
Discursuri:

 • Ioan Aurel POP, Președintele Academiei Române,
 • Nicolae ZAMFIR, Director Genereal al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” ,
 • Narcis CONSTANTIN, Primarul orașului Măgurele,
 • Marian PETRACHE, Președintele Consiliului Județean Ilfov.
11.00 - 11.30
Prezentarea și dezbaterea studiului științific (parte a sesiunii plenare)
Prezentarea studiului științific privind potențialul de dezvoltare al orașului Măgurele – discursuri din partea experților Institutului de Politici Publice care au elaborat studiul
11.30 - 12.30
Sesiune plenară
Moderator: Claudiu VRÎNCEANU, Director al Asociației Măgurele Science Park 

 • Giancarlo CARATTI, Șef de Unitate, Proprietate Intelectuală și Transfer Tehnologic, Centrul Comun de Cercetare,
 • Eduard DUMITRAȘCU, Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate,
 • Ivan KALBUROV, Șef de Departament, Departamentul de Relații cu Parlamentul European
12.30 – 13.30
Pauză de masă

Partea a II-a

13.30 – 15.30
Ateliere de lucru
Denumirile atelierelor de lucru pot fi modificate ușor, în conformitate cu rezultatele analizei, însă cele două teme majore vor fi păstrate.
Atelierul 1
Fundamentarea politicilor publice pe baza utilizării rezultatelor cercetării științifice (evidence based policy making)
Moderator: Eduard DUMITRAȘCU, Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate

Discursuri:

 • Mihnea COSTOIU, Rector, Universitatea Politehnica, București,
 • Ciprian PREDA, Vicepreședinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
 • Marilen PIRTEA, Rector, Universitatea de Vest din Timișoara,
 • Ionel SCRIOȘTEANU, Administratorul Public al Județului Ilfov și Președinte al Asociației “Măgurele Science Park”
Primul atelier de lucru va avea în vedere tema privitoare la fundamentarea politicilor publice prin utilizarea rezultatelor cercetării științifice. Vorbitorii vor promova conceptul de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi și vor analiza posibilitatea creării unei platforme funcționale de comunicare între administrația publică și cercetarea științifică, astfel încât să poată completa activitatea celuilalt.
Atelierul 2
Modele de dezvoltare locală rezultate din urma activității de cercetare științifică
Moderator: RADU COMȘA

Vorbitori:

 • Hardy R. SCHMITZ, Membru al Consiliului Consultativ, Asociația Internațională a Parcurilor Științifice și a Zonelor de Inovare,
 • Călin UR, Director Tehnic, ELI-NP
 • Paris KOKOROTSIKOS, Director Executiv, Euroconsultants SA,
Cel de-al doilea atelier de lucru va oferi exemple de bune practici privind transferul tehnologic și va analiza modul în care activitatea de cercetare se poate transforma astfel încât să contribuie la dezvoltarea nivelului de trai al cetățenilor. Importanța activității parcurilor științifice și a platformelor de cercetare va fi subliniată în vederea promovării activității lor.
15.30 – 16.00
Pauza de prânz

Partea a III-a

16.00 – 16.30
A două sesiune plenară
Moderator: Ionel SCRIOȘTEANU, Administrator Public al Județului Ilfov

 • Concluzii,
 • Declarație de închidere a evenimentului – Marian PETRACHE, Președinte al Consiliului Județean Ilfov