Internaționalizare

Internaționalizarea reprezintă un proces de creştere a implicării mediului de afaceri / mediului de cercetare / educațional în operaţiuni internaţionale.

Internaționalizarea entităților românești poate fi stimulată doar prin parteneriate, iar acest lucru trebuie să preocupe pe orice specialist atras de creșterea acestui domeniu, în care suntem în urmă în raport cu alte țări.

Strategia de internaționalizare

  • Dezvoltarea dialogului cu alte entități din țară și din străinatate în scopul creșterii numărului de parteneriate active la nivel internațional.
  • Participarea la evenimente de business / cercetare / educație  la nivel internațional.
  • Cresterea gradului de comunicare/ vizibilitate a informațiilor de interes public.
  • Dezvoltarea de proiecte de cercetare comune cu alte entitati din afara țării, având alături parteneri ca și IASP sau ECSITE.
  • Organizarea de evenimente / programe comune cu universități / institute de cercetare din străinatate.

Parteneri Internaționali

IASP  – International Association of Science Parks and Areas of Innovation

ECSITE – European Network of Science Centres and Museums