ISTORIC implementare proiect MAGURELE SCIENCE PARK

Prezentarea inițiativei proiectului MAGURELE SCIENCE PARK

27 nov 2012 - Dezbatere publică privind inițiativa creării Măgurele High – Tech Cluster, la care au participat domnii Eduard Hellvig și Mihai Voicu, în calitate de ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, respectiv ministru delegat pentru Mediul de Afaceri
28 mai 2013 -Conferința Cities of Tomorrow: dezvoltarea urbană, încotro?” organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno – Germanǎ
La această conferință, președintele Consiliului Județean, Marian Petrache, a lansat conceptul LASER VALLEY.

Acțiuni coordonate de Consiliul Județean Ilfov, alături de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” și de Primăria orașului Măgurele

2013 - 2014

Înființarea asociațiilor Măgurele High – Tech Cluster și a ELI-NP Cluster Inovativ

mai 2014

Asociatia ELI-NP Cluster Inovativ a derulat in intervalul 14.05.2014 - 14.11.2015 proiectul MAGURELE HIGH TECH CLUSTER (MHTC) in baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în cadrul Programului Operațional Creșterea Competitivității Economice. Valoarea totală a proiectului a fost de peste 900.000 de lei, din care asistența financiară nerambursabilă a reprezentat circa 98% din sumă. Scopul proiectului: creșterea competitivității IMM-urilor prin constituirea unui cluster și prin valorificarea oportunităților oferite de activitatea de CDI de pe Platforma de Fizica a Orașului Măgurele și, în mod special, a potențialului uriaș generat de proiectul european ELI – NP, in condițiile respectării principiilor dezvoltării durabile

august 2014

MHTC a devenit membru al rețelei Cluster Collaboration

august 2016

ELI-NP Cluster Inovativ, entitatea de management a clusterului de la Măgurele a obtinut Eticheta de BRONZ in urma evaluarii de catre European Cluster Excellence Initiative (ECEI)

ianuarie 2017

Consiliul Județean Ilfov, IFIN și MHTC alături de mai mulți parteneri din UE am început implementarea proiectului Regions to Integrate, finanțat prin Programul Transnațional Interreg Danube

ianuarie 2017

Consiliul Județean Ilfov și IFIN, alături de mai mulți parteneri din UE au început implementarea proiectului Danube Framework for Responsible Research and Innovation using Socio-Technical Integration, finanțat prin Programul Transnațional Interreg Danube
Ambele proiecte urmăresc promovarea principiilor cercetării responsabile și consolidării colaborării având la bază principiile cvadruplu helix (mediul de afaceri, cercetare, administrația publică locală și societatea civilă)

martie – noiembrie 2017

MHTC și IFIN, au inițiat și organizat mai multe evenimente de promovare a schimburilor comerciale cu Ambasada Marii Britanii, cu Ambasada Japoniei, cu Camera bilaterală România Israel și Camera bilaterală româno-germană

august 2017

semnarea unui memorandum de înțelegere între MHTC și Universitatea Nazarbayev din Astana cu ocazia participării la Expoziția Mondiala de la Astana

Acțiuni Consiliul Județean Ilfov

2014

Consiliul Județean Ilfov a aprobat Strategia de Dezvoltare a Județului Ilfov Orizont 2020, în cadrul căreia dezvoltarea unui parc științific și tehnologic în orașul Măgurele este identificată drept proiect prioritar pentru perioada 2015 – 2020. Realizarea acestui proiect se încadrează în măsurile specifice Obiectivului Strategic 1 – Consolidarea Competitivității Ilfovene în contextul vecinătății cu Municipiul București și își propune atragerea de companii de înaltă tehnologie, cu activitate de CDI, interesate să valorifice infrastructura de CDI creată prin proiectul ELI NP, generarea de locuri de muncă pe plan local în domenii economice bazate pe cunoaștere, precum și maximizarea impactului economic al proiectului ELI NP și al activități celorlalte institute de pe platforma Măgurele.

26.02.2015

26.02.2015 Conferința de lansare a proiectului Magurele Science Park

martie 2015 - februarie 2016

Constituirea Asociației “Magurele Science Park” (parteneri
Consiliul Județean Ilfov, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”, Măgurele High-Tech Cluster și Primăria Orașului Măgurele).

octombrie 2015

Constituirea unei platforme de discuții cu reprezentanții parcurilor științifice vizitate, ai Asociației Internaționale a Parcurilor Științifice și cu reprezentanți ai unor instituții de cercetare din România și din Uniunea Europeană în vederea stabilirii cadrului de funcționare a parcului științific și a procesului de transfer tehnologic

februarie 2016

Inițierea colaborării cu Asociația Internațională a Parcurilor Științifice în vederea derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de prestare a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate privind construirea Parcului Științific și Tehnologic Măgurele.

martie 2016

Inițierea discuțiilor cu Banca Europeană pentru Investiții în vederea accesării unei finanțări prin intermediul Planului Juncker pentru construirea Parcului Științific și Tehnologic Măgurele.

mai 2015- septembrie 2017

Vizite de lucru la parcurile științifice din Salonic, Bordeaux, Trieste, Barcelona, Malaga

noiembrie 2016

Conferință de presă pentru lansarea Caietului de Sarcini pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate al MAGURELE SCIENCE PARK

iulie 2017

Semnarea contractului pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru dezvoltarea unui Parc Științific și Tehnologic în orașul Măgurele

noiembrie 2017

Asociația Magurele Science Park și Consiliul Județean Ilfov au prezentat public indicatorii Parcului Științific Măgurele, proiect esențial pentru concretizarea obiectivelor de dezvoltare regională ale proiectului Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) și pentru valorizarea economică a rezultatelor cercetării de pe întreaga platformă Măgurele

decembrie 2017

semnarea unor acorduri de cooperare între Asociația Magurele Science Park și 4 institute de la Măgurele (Institutul Național pentru Cercetare-Dezvoltare în Optoelectronică – INOE 2000, Institutul de Fizică Atomică - IFA, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației – INFLPR, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Fizica Pământului - INFP)

27 decembrie 2017

Obținerea titlului de INCUBATOR pentru Ilfov Business Hub

Consiliul Județean Ilfov a primit, în calitate de fondator, titlul de INCUBATOR DE AFACERI CU PORTOFOLIU MIXT, în conformitate cu prevederile Legii 102/2016 privind incubatoarele de afaceri. Incubatorul de afaceri se numește ILFOV BUSINESS HUB, are sediul în orașul Otopeni și primele puncte de lucru vor fi în Măgurele și în Municipiul București. Consiliul Județean Ilfov va asigura, din bugetul propriu dar și din fonduri europene nerambursabile și guvernamentale ori din alte surse externe, finanțarea activităților specifice, inclusiv oferirea de granturi persoanelor juridice incubate. Incubatorul de afaceri va acoperi ciclul de pre-incubare – incubare –accelerare cu scopul selectării și formării unor operatori economici ce vor funcționa inclusiv în cadrul MAGURELE SCIENCE PARK.

Identificarea unui spațiu, în localitatea Măgurele, un spațiu ce aparține domeniului public al Statului si se afla in administrarea Ministerului Apărării Naționale, optim dezvoltării parcului științific, teren aflat atât în proximitatea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” cât și a locului de implementare a proiectului ELI – NP
Până în prezent, Consiliul Județean Ilfov a inițiat următoarele demersuri pentru trecerea imobilului din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Ilfov:
informarea Guvernului României (adresa nr. 5308/13.05.2014 - în atenția prim-ministrului Victor-Viorel Ponta)
pentru trecerea imobilului din domeniul public al statului și administrarea MapN în domeniul public al județului Ilfov s-a aprobat Hotărârea CJ Ilfov nr. 3 din 28.01.2015 și s-a inițiat proiectul de Hotărâre de Guvern (adresa CJ Ilfov nr. 6434/04.06.2015, adresa Instituției Prefectului – Județul Ilfov nr. 6318/02.10.2015 și adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 97702/11.2015)
organizarea unei întâlniri de lucru, în data de 15.07.2015, între reprezentanți ai Consiliului Județean Ilfov și ai MApN - urmare a corespondenței MApN adresa nr. SG_3824/08.07.2015 și adresa CJ Ilfov nr. 8112/13.07.2015 - pentru a analiza modul de transfer al imobilului mai sus menționat și căile de acțiune, întâlnire ce nu s-a soldat, până în prezent, cu rezultate concrete
informarea Ministerului Afacerilor Interne (adresa nr. 22944/09.11.2015 – în atenția viceprim-ministrului Gabriel Oprea), care a remis adresa CJ Ilfov nr. 12976/2015, spre competentă soluționare, către Ministerul Apărării Naționale, în atenția domnului secretar general Codrin Dumitru Munteanu
informarea Guvernului României (adresa nr. 7777/21.07.2016 - în atenția Prim-ministrului Dacian Julien Cioloș)
informarea Guvernului României (adresa nr. 3527/29.03.2017 - în atenția Prim-ministrului Sorin Grindeanu)
informarea Presedintelui Romaniei (adresa nr. 3618/30.03.2017 - în atenția Președintelui Klaus Werner Iohannis)
solicitare audiență Prim Ministru Mihai Tudose (Septembrie 2017)
informarea Ministerului Cercetării și Inovării (16 Octombrie 2017, în atenția ministrului Puiu Lucian Georgescu)
informarea Guvernului României (28 Noiembrie 2017, în atenția Primului Ministru Mihai Tudose)
întâlnire de lucru cu Primul Ministru Mihai Tudose (ianuarie 2018)