Parcul Științific și Tehnologic

5.5 hectare, hub-uri, business, tehnologie, toate în jurul platformei de la Măgurele.

OUR BET
ON SCIENCE

Situat în proximitatea Bucureștiului, Orașul Măgurele, din județul Ilfov, găzduiește cea mai importantă platformă de cercetare din România. Cele 9 institute naționale de cercetare-dezvoltare, alături de Facultatea de Fizică a Universității București, constituie cel mai important pol de cercetare fundamentală în fizică, creând premisele dezvoltării unui parc științific de ultimă generație, care să faciliteze dialogul dintre cercetare-dezvoltare și lumea academică, pe de o parte și sectorul antreprenorial și de afaceri, de cealaltă parte.

La inițiativa Consiliului Județean Ilfov, s-au pus bazele Magurele Science Park (MSP), un concept ce va contribui la dezvoltarea antreprenoriatului inovator la nivel regional și național, prin crearea de legături între industrie și cercetare și prin asigurarea cadrului necesar dialogului permanent între cele două.

Misiunea Magurele Science Park este să dezvolte economia inovativă, prin sprijinirea comercializării rezultatelor C&D și ale sistemelor de spin-off din cadrul Universităților și al Institutelor de Cercetare și participarea la crearea culturii relevante în acest domeniu, precum și valorificarea prezenței proiectului ELI-NP și a Institutului IFIN-HH în aria adiacentă Magurele Science Park și în calitate de părți interesate ale MSP. Prin oferirea de facilități pentru start-up-uri și spin-off-uri ale universităților și institutelor de cercetare, precum și departamentelor de cercetare-dezvoltare, vom contribui la dezvoltarea de sinergii între mediul antreprenorial inovator și cel de cercetare-dezvoltare.

Magurele Science Park va deveni un hub de inovare la nivel european, oferind expertiză, competențe, acces la forță de munca ultra-calificată și mediul de dezvoltare necesar afacerilor bazate pe inovare și transfer tehnologic.

Centrul de Transfer Tehnologic (4800 mp)

Obiectiv: valorificarea rezultatelor cercetării prin introducerea acestora în circuitul economic sub formă de produse, procese și servicii noi sau îmbunătățite.

Centrul de transfer tehnologic va avea o suprafață de 4.800 mp și va facilita identificarea și stabilirea de conexiuni între cercetare și mediul de afaceri cu scopul inovării care evoluează rapid și nu permite procese lente de evaluare, potrivit abordării specifice mecanismelor clasice de C&D.

În cadrul centrului se vor desfășura activități de cercetare, de către institutele de cercetare, ale căror rezultate vor fi transferate în mediul economic. Centrul va oferi spații spre închiriere, laboratoare experimentale pentru validarea conceptelor si intrarea rapida pe piață, scurtând perioadele lungi necesare pentru comercializare si urmand intr-un ritm sustinut evolutia rapida a tehnologiilor convergente de astazi.

Centrul de Inovare (3200 mp)

Obiectiv: dezvoltarea inovării și a antreprenoriatului și consolidarea economiei bazate pe cunoaștere.

Centrul de inovare va avea o suprafață totală de 3200 mp și va găzdui spații destinate organizării de evenimente (seminarii, evenimente de promovare, expoziții), spații destinate activităților de preincubare și incubare afaceri. În cadrul centrului vor fi oferite servicii profesioniste de dezvoltare a afacerilor și de inovare, proiectate pentru a crește amploarea și extinderea afacerilor bazate pe inovare și tehnologie.

Centrul de Inovare va sprijini internaționalizarea start-up-urilor, oferind servicii micro multi-naționalelor în antreprenoriatul trans-continental, va pune accentul pe parteneriate internaționale cu alte parcuri științifice, deservind mai bine nevoia de „tranziție lentă” a ocupanților acestuia.

 

Centrul Expozițional (4000mp)

Obiectiv: va fi liantul dintre start-up-uri, IMM-uri axate pe tehnologie, marile companii – din cadrul parcului – și mediul educațional, asigurând sinergia necesară creării și dezvoltării de resurse umane.

Centrul expozițional va avea o suprafață totală de 4000 mp. Va include săli de prezentare, spații pentru organizare evenimente, birouri.

Acesta va oferi un spațiu destinat activităților educaționale, astfel încât să susțină îndeplinirea misiunii parcului științific prin modelarea programei preuniversitare/universitare și a culturii universitare, prin faptul că va încuraja valorificarea și sprijinirea educației în domeniul antreprenoriatului, dar și în alte domenii care sunt vitale pentru viitoarele întreprinderi.

 

FACILITĂȚI

Magurele Science Park va fi catalizatorul necesar pentru saltul către o economie bazată preponderent pe inovare și transfer tehnologic.

Marile companii internaționale și institutele și departamentele de C&D

laboratoare pentru validarea conceptelor și alte infrastructuri, precum și de un mediu favorabil unei vieți sociale de calitate, care va fi atrăgător pentru personalul înalt calificat. Operațiunile și facilitățile din cadrul MSP vor veni în completarea activităților și a capacităților generale existente în domeniul cercetării, dezvoltării și tehnologiei. În plus, aceste entități vor beneficia de servicii de asistență generale și specializate, esențiale dezvoltării lor.

Companiile mici și mijlocii locale, cât și cele internaționale

vor beneficia de facilități operaționale cheie concentrate într-o locație unică, având acces la laboratoare în care își vor putea folosi echipamentele proprii, la alte laboratoare comune operate de MSP, precum și la laboratoarele din sediile părților interesate destinate activităților de testare sau altor servicii taxabile.

Companiile mici de tip start-up

vor beneficia de o infrastructură de înaltă performanță și servicii de suport, cum sunt cele administrative sau de secretariat, accesul la facilități pentru întâlniri și conferințe și, cel mai important, consultanță și mentorat în business, în domeniul proprietății intelectuale și al accesului la finanțare.

Domeniile MSP

Fizică avansată și aplicații nucleare/infrastructura
de lumină extremă, inclusiv dispozitive medicale avansate și aplicații în domeniul sănătății
• Aplicații ale laserului cu intensitate superioară și ale interacțiunii laser-materie
• Aplicații de Lumină Extremă
• Aplicații industriale pentru managementul materialelor nucleare
• Testarea combustibilului nuclear
• Imagistica deșeurilor; Imagistică de înaltă precizie; Imagistica medicală
• Construcția și instrumentele laser
• Aplicații pentru radioscopie și tomografie
• Diferite aplicații ale Fizicii referitoare la Pozitroni
• Cercetarea materialelor în câmpurile de radiație cu intensitate ridicată și tehnicile de difracție cu neutroni
• Diverse aplicații medicale pentru tratarea cancerului, aplicații referitoare la sterilizări, dezinfectări.
Materiale avansate
și tehnologii de fabricație
• Nanomateriale
• Biomateriale
• Aplicații ale polimerilor
• Noi procese de producție
• Sisteme adaptive de fabricație
• Tehnologii pentru fabrica viitorului
• Suprafețe, acoperire, compozite, fabricarea aditivilor
• Ingineria materialelor computaționale
• Materiale care permit tehnologii energetice cu emisii reduse de carbon
• Electronică moleculară și fotonică
Energie sigură,
curată și eficientă
• Surse de energie regenerabilă
• Vehicule electrice
• Sisteme de stocare a energiei
• Tehnologie de captare și stocare
• Aplicații privind eficiența energetică
• Asigurarea infrastructurilor critice de energie
• Aplicații Smart Grid
• Sisteme inteligente de management al energiei
• Măsurarea inteligentă a energiei
Activarea Tehnologiilor informației
și comunicațiilor
și a Inteligenței artificiale
• Inteligența artificială și procesarea complexă a evenimentelor
• Procesarea limbajului natural, Analiza rețelei sociale
• Securitate cibernetică
• Aplicații inteligente de mobilitate
• Aplicații Smart Grid
• Rețele de cloud și infrastructuri
• Aplicații pentru îmbătrânire activă și asistență la domiciliu

Regiunea București-Ilfov este motorul economiei românești, producând 27% din PIB

Regiunea București-Ilfov se situează pe locul 76 din totalul celor 271 regiuni europene, în ceea ce privește Produsul Intern Brut pe cap de locuitor (calculat în funcție de puterea de cumpărare)

Salariul mediu net este cu aproximativ 46% mai mare față de media națională

Aici își au sediul 25% din întreprinderile private și peste 50% din institutele de cercetare și incubatoarele de afaceri din România.

Județul Ilfov, alături de București, reprezintă centrul inovării și cercetării din România, găzduind 22,74% din companiile inovative active în România.

Numărul de companii (31 decembrie 2016)

Romania – 527.792, Regiunea Bucuresti-Ilfov – 131.927, Judetul Ilfov – 21.001

Numărul de incubatoare tehnologice și de afaceri din București-Ilfov și din România


București – Ilfov: 8, România: 14

Numărul de institute de cercetare din București-Ilfov și din România

București – Ilfov: 28, România: 47

Numărul parcurilor industriale în București-Ilfov și în România

București-Ilfov: 3, România: 55 de parcuri industriale.

Urmăriți lansarea Magurele Science Park

MAGURELE SCIENCE PARK este un proiect esențial pentru concretizarea obiectivelor de dezvoltare regională ale proiectului Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) și pentru valorizarea economică a rezultatelor cercetării de pe întreaga platformă Măgurele.

Parcul Științific de la Măgurele va permite convergența celor mai competitive sectoare ale cercetării românești, respectiv ale antreprenoriatului inovator, începând cu proiectul de impact European ELI-NP.

Acesta va contribui la dezvoltarea unei locații și a unui ecosistem atractiv pentru instituțiile și companiile naționale și internaționale bazate pe cunoaștere și, în consecință, va avea contribuții importante la dezvoltarea economică la nivel regional și național.

ESTE O ȘANSĂ UNICĂ PENTRU ROMÂNIA