Proiectul POLYRISK are ca scop prezentarea riscurilor pe care le prezinta particulele micro- si nano-plastice (MNP) care sunt omniprezente in mediul înconjurător si sunt susceptibile sa intre in corpul uman prin inhalare si ingestie. Cunoștințele existente despre efectele adverse pro-inflamatorii ale particulelor din aer, combinate cu dovezi ale efectelor pro-inflamatorii ale expunerii la MNP-uri observate la modelele animale si in testele pilot in vitro cu celule imune umane, sugerează ca MNP-urile pot provoca imuno toxicitate la om. Expunerea profesionala a lucrătorilor la MNP-uri fibroase poate duce într-adevăr la leziuni granulomatoase, provocând iritații respiratorii, anomalii funcționale ale plămânului muncitorului (Flock worker’s lung). In prezent, protocoalele de evaluare a riscurilor asupra sănătății umane asociate MNP-urilor nu sunt disponibile si lipsesc datele cheie. Acest lucru împiedică luarea deciziilor bazate pe date științifice.

In acest context, strategia de evaluare a riscurilor asupra sănătății umane a proiectului POLYRISK combina eșantionarea foarte avansata, pre tratarea eșantionului si metode analitice pentru a detecta MNP-urilor in matrici complexe, tehnologii actualizate de evaluare a pericolelor adaptate scopului si multiple scenarii de expunere umana din viața reala. Proiectul se concentrează pe evenimente toxice cheie legate de diverse boli inflamatorii cronice. Consorțiul reunește in mod unic experiența si cunoștințe interdisciplinare in domeniul analizei chimice de control al calității MNP-urilor si aditivilor, modele de toxicitate intestinala, respiratorie, epidemiologie a expunerii umane, imuno-toxicologice si studii de expunere din viața reala.

Evaluarea expunerii ocupaționale din industria textila (Coordonator : INCDTP, Romania)

Procesele tehnologice de fabricație a textilelor creează cantități mari de deșeuri solide toxice si netoxice. Printre deșeurile rezultate direct din liniile de producție se numără: particule plastice, fibre si capete de fibre, deșeuri vegetale, animale si minerale, fire si capete de fire, particule de coloranți etc.

Imagine SEM particule PP 

In cadrul proiectului POLYRISK se va determina nivelul concentrației totale (µg/m3), fracțiile PM10 (µg/m3) si PM2,5 (µg/m3) si numărul total de particule (1/l) de poliester, polipropilena si poliamida din proximitatea locurilor de munca din companiile textile. Colectarea particulelor se va realiza cu pompe de tip TEKORA SKYPOST si Gilian AirPlus cu parametrii de lucru variabili. Filtre din cuarț, poli- carbonat acoperite cu membrana de Au si filtre din Si, cu diametre cuprinse intre 9 mm si 37 mm vor fi utilizate pentru colectare. Pentru particulele colectate se vor determina: SEM, TG-DCS,µRaman, GS-MS, TEM, FT-IR etc.  Probe de exudate nazale si sânge vor fi colectate la 3 intervale de timp diferite de la 50 lucrători din industria textila si 25 persoane de control. Pentru evaluarea efectelor asupra sistemului imunitar se vor efectua teste pentru: bio-markeri, celule imune si număr de NMP-uri. Se va elabora studiul de evaluare a riscurilor umane ale NMP prin construirea cadrului general de evaluare a riscurilor MNP si elaborarea de IATA-uri adecvate scopului pentru efectele imune ale MNP.

Proiect information: https://polyrisk.science/ https://twitter.com/PolyriskScience

INCDTP contact: [email protected]