Entitate:

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND

Descriere:

Invenția se referă la un procedeu combinat de tratare ultrasonică în mediu alcalin a nămolurilor biologice din stațiile de epurare ape uzate orășenești, înainte de etapa de fermentare anaerobă pentru producerea de biogaz.
Utilizarea ultrasunetelor cu și fără digestie alcalină a nămolului a condus la scurtarea perioadei de însămânțare la jumătate, la transformarea a cel puțin 50% din încărcarea organică exprimată prin indicatorul CCOCr în biogaz și la dublarea producție de biocombustibil cu un conținut de cca. 70% metan.

Domenii de aplicabilitate:

  • Tratarea apelor uzate;
  • Recuperare energie;