Entitate:

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND

Descriere:

Invenția constă în diminuarea potențialului poluant al cenușii de filtru rezultate de la incinerarea deșeurilor medicale și a șlamului de carbid printr-un proces integrat. Procesul constă în trei etape:
1) extracția poluanților de tipul cloruri, sulfați și metale grele prin spălarea cenușii de filtru cu o soluție acidă;
2) amestecarea fazei solide a cenușii de filtru cu șlam de carbid, ciment și nisip cu obținerea unui material inert;
3) combinarea soluției de spălare a cenușii de filtru cu fracția lichidă a șlamului de carbid rezultând o apa uzată ce poate fi evacuată în rețeaua de canalizare.

Domenii de aplicabilitate:

  • Utilizarea materialului inert obținut ca material de construcții;
  • Tratarea cenușii de filtru rezultată de la incinerarea unor deșeuri periculoase;
  • Tratarea șlamului de carbid;