Realizarea şi testarea modelelor demonstrative (funcţionale, experimentale) pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu îmbunătăţiri semnificative din domenii de specializare inteligentă sau de prioritate publică.

OBIECTIVE:

Utilizarea cunoștințelor generate în demersuri de cercetare fundamentală pentru trecerea la un nivel de maturitate tehnologică superior (demonstrator, tehnologie validată în laborator);
Creșterea capacității organizațiilor de cercetare de a genera soluții validate în laborator pentru produse/tehnologii și servicii noi sau semnificativ îmbunătățite și de a le oferi agenților economici.

ACTIVITĂȚI FINANȚABILE:

Cercetare fundamentală (max. 10% din valoarea totală a proiectului alocată de la bugetul de stat);
Cercetare industrială;
Dezvoltare experimentală.

ENTITĂȚI ELGILIBILE:

  • o organizație de cercetare, coordonatorul proiectului;
  • o organizație de cercetare, coordonatorul proiectului, în parteneriat cu una sau mai multe organizații de cercetare;
  • o organizație de cercetare, coordonatorul proiectului, în parteneriat cu cel puțin o întreprindere care are în obiectul său de activitate cercetare și dezvoltare tehnologică;
  • o organizaţie de cercetare, coordonatorul proiectului, în parteneriat cu o întreprindere care are în obiectul său de activitate cercetare și dezvoltare tehnologică şi una sau mai multe organizaţii de cercetare.

BUGET TOTAL: 100.000.000 leI

FINANȚARE: 600.000 lei

Termen limită: 15 septembrie 2021

Info utile: aici