În luna august 2022 s-au încheiat activitățile de implementare a proiectului cu titlul “Noi tehnologii și produse pentru sănătate”, Acronim: INOVOPRODFARM, ID P_40_406, Cod SMIS 2014+: 105542, Contract nr. 60/05.05.2016, proiect conceput și realizat în concordanță cu obiectivul PROGRAMULUI OPERATIONAL COMPETITIVITATE <POC-A1-A1.2.3-G-2015>, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.3 – Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI a fost de transfer de cunoștințe teoretice, practice și de know-howde la ICCF București către IMM-uri cu profil de activitate în domeniul produselor sanogene, în scopul implementării la aceștia a unor produse și tehnologii de produse naturale și inovative, pentru care există interes real pe piață.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI au constat în implementarea la beneficiarii economici de profil a Ofertei de expertiză aICCF București (http://ipf.ncpri.ro:8081/despre-proiect/fise-produse/),respectiv a unor produse și tehnologii de produse active naturale, demonstrate prin cercetare științifică riguroasă, baza pentru produse sanogene din categoriile: 1. suplimente alimentare, 2. fitodermatocosmetice și 3. produse pentru igienă și curațenie.

PROIECTUL S-A FINALIZAT CU URMĂTOARELE REZULTATE:

  • 11 Contracte subsidiare de tip D și 4 Contracte subsidiare de tip C cu 14 IMM-uri de profil;
  • 1 instalație de extracție asistată cu radiație laser la lungimile de undă 488, 514, 532, 552, 660 și 785 nm(Fig. 1);
  • peste 30 produse sanogene noi și inovative implementate la IMM-urile partenere;
  • 7 Fișe de produse din Oferta de expertiză a ICCF București implementate la IMM-urile partenere;
  • 9 Cereri de brevete de invenție rezultate din colaborarea efectivă cu IMM-urile partenere;
  • 14 Articole științifice rezultate din colaborarea efectivă cu IMM-urile partenere.

Figura 1. Instalație inovativă de extracție a materiei prime

vegetale cu radiație laser la nivel laborator (2L si 12L):

1- Controler kit lasere;

2- Kit de lasere 488, 514, 532, 552, 660, 785 nm;

3 – Telescop 400-650 nm;

4 – Condensator;

5 – Laser cu CO2 (varianta pentru încălzire);

6 – Agitator magnetic;

7 – Fereastra ZnSe;

8 – Reactor;

9 – Banda de incalzire;

10 – Controler bandă clasică de incalzire.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 72 luni, punctual 5 septembrie 2016 – 30 august 2022.

Valoarea proiectului a fost de 16.019.298 LEI – 13.308.798 LEI valoarea asistenței financiare nerambursabile.

“Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate”