Informare și promovare

Echipa MSP culege cele mai recente informații din finanțări, business și cercetare și promovează produsele/serviciile de cercetare din cadrul comunității MSP.

Matchmaking

Comunitatea de cercetare este pusă în legătură cu nevoia de dezvoltare a mediului de afaceri și expertiza existentă la acești actori.

Evenimente

Echipa MSP organizează evenimente pentru a sprijini comunitatea de cercetare pe tematici de interes și a stabili colaborări cu potențiali parteneri.

Instruire

Asociația MSP organizează sesiuni de instruire în funcție de nevoile comunității de cercetare, pe tematici diverse (marketing, drepturi de proprietate intelectuală, identificare de parteneri).