Informare și promovare

Culegem cele mai recente informații despre finanțări, mediul de afaceri și cercetare si promovăm tehnologiile inovative din cadrul comunității MSP

Evenimente

Organizăm evenimente pentru a sprijini comunitatea de afaceri pe tematici de interes și de a stabili colaborări cu potențiali parteneri

Matchmaking

Promovăm expertiza și infrastructurile de cercetare existente ale mediului privat, prin care își pot prezenta nevoia de dezvoltare și colaborare.

Internaționalizare

Promovăm produsele, procesele și tehnologiile pe piețele externe

Instruire

Organizăm sesiuni de instruire în funcție de nevoile mediului de afaceri, pe tematici diverse (marketing, drepturi de proprietate intelectuală, identificare de parteneri).