Cu o îndelungată tradiţie şi rezultate remarcabile în domeniul cercetării-inovării şi ingineriei tehnice în energie, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Energie – INCDE ICEMENERG a devenit institut naţional de cercetare în subordinea Ministerul Educaţiei şi Cercetării în anul 2014 prin aplicare prevederilor HG 925/2010 şi HG 185/2013.

INCDE ICEMENERG şi-a asumat rolul de a contribui la dezvoltarea sectorului energetic naţional, sector care se confruntă în prezent cu provocări majore. Pentru aceasta INCDE ICEMENERG desfăşoară atât activităţi de CDI, cât şi activităţi de inginerie tehnologică care contribuie direct la rezolvarea problemelor acestui sector.

INCDE ICEMENERG realizează proiecte în cadrul programelor naţionale şi europene de CDI în domeniul energiei şi protecţiei mediului şi participă la fundamentarea strategiilor şi politicilor energetice naţionale. Un număr însemnat de proiecte de cercetare se realizează prin colaborarea directă cu beneficiari importanţi din industria energetică.

In aceste imagini vă prezentăm sistemul care permite monitorizarea şi determinare în situ a parametrilor hidraulici şi electrici la o centrală hidroelectrică de mică putere. Sistemul este alcătuit dintr-o componentă hardware şi o componentă software. Arhitectura sistemului este foarte flexibilă ea permiţând introducerea sau eliminarea unor parametri în funcţie de cerinţe. Componentă de bază este sistemul de achiziţie date de la Naţional Instruments – cDAQ 9172 şi modulul NI 9203. Pentru realizarea programului software a fost utilizat mediu de programare Labview

Sistem de monitorizare şi determinare a parametrilor hidraulici si electrici la o centrală hidroelectrică

Schema parametrilor de măsuraţi la o centrală hidroelectrică de mică putere dotată cu turbine Kaplan