SME4GREEN

TITLU PROIECT: SMEs engagement for a GREEN transition

ACRONIM – SME4GREEN

Obiectiv general 

Oferirea sprijinului pentru IMM-uri către o tranziție verde și digitală și implementarea de acțiuni care vizează direcționarea economiei locale din Torino (Italia) și Ilfov (România) către o cale durabilă și incluzivă, crearea de noi locuri de muncă, atenuarea problemelor socio-economice generate de impactul crizei Covid-19 și accelerarea unei redresări mai ecologice și mai echitabile la nivel local.

Obiective specifice

  • Crearea, proiectarea și livrarea a 2 Pacturi Ecologice Locale – Local Green Deals în Torino (Italia) și Ilfov (România) 
  • Stimularea cooperării și a învățării transnaționale între Torino (Italia) și Ilfov (România) pentru administrațiile locale și 120 de IMM-uri privind practici durabile, inteligente și incluzive ca soluții pentru cele mai presante provocări urbane și locale legate de tranziția verde a economiei locale.

Activități:

Pachetul de lucru 1: Managementul Proiectului;

Pachetul de lucru 2: Diseminare și comunicare;

Pachetul de lucru 3: Evaluarea contextului local pentru realizarea câte unui pact ecologic local (local green deal) în Ilfov și Torino

Livrabil WP3 (final): Mapping of existing local policy framework, budget, and timelines regarding LGDs in Torino and Ilfov

Pachetul de lucru 4: Realizarea a două pacturi ecologice locale în Ilfov (România) și Torino (Italia)

Pachetul de lucru 5: Creșterea capacității de implementare

Rezultate

Parteneriate inițiate – 2

Pacturi ecologice locale semnate/ Signed Local Green deals – 2

Operatori economici locali și IMM-uri care au o mai bună conștientizare a sustenabilității și a îmbunătățirii modelelor de afaceri durabile – 10

IMM-uri mai inovatoare din punct de vedere al produselor și serviciilor, precum și modul în care acestea își gestionează procesele de inovare și integrarea programelor ecologice și digitale – 10

IMM-uri care au cunoștință de sursele de finanțare UE (inclusiv C&I) și alte surse de finanțare pentru extinderea afacerii lor la nivel internațional, si a modalității de aplicare și stabilire contacte cu potențiali investitori – 100

Durata – 01 mai 2022- 30 aprilie 2024

Finanțator – Comisia Europeană

Persoană de contact: Andreea IANCU, andreea.iancu@magurelesciencepark.ro

Telefon:  021.212.56.95 int. 110

Co-finanțat de Uniunea Europeană. Opiniile exprimate sunt doar ale autorilor și nu le reflectă neapărat pe cele ale Uniunii Europene sau ale Consiliului pentru Inovare și Agenției Executive pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA). Nici Uniunea Europeană, nici Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA) nu pot fi făcute responsabile pentru acestea.