Titlu proiect: SMEs engagement for a GREEN transition

Acronim: SME4GREEN

Obiectiv general 

Oferirea sprijinului pentru IMM-uri către o tranziție verde și digitală și implementarea de acțiuni care vizează direcționarea economiei locale din Torino (Italia) și Ilfov (România) către o cale durabilă și incluzivă, crearea de noi locuri de muncă, atenuarea problemelor socio-economice generate de impactul crizei Covid-19 și accelerarea unei redresări mai ecologice și mai echitabile la nivel local.

Obiective specifice

 • Crearea, proiectarea și livrarea a 2 Pacturi Ecologice Locale – Local Green Deals în Torino (Italia) și Ilfov (România)
 • Stimularea cooperării și a învățării transnaționale între Torino (Italia) și Ilfov (România) pentru administrațiile locale și 120 de IMM-uri privind practici durabile, inteligente și incluzive ca soluții pentru cele mai presante provocări urbane și locale legate de tranziția verde a economiei locale.

Activități:

 1. Managementul Proiectului
 2. Diseminare și comunicare
 3. Evaluarea contextului local pentru realizarea câte unui pact ecologic local (local green deal) în Ilfov și Torino
 4. Realizarea a două pacturi ecologice locale în Ilfov (România) și Torino (Italia)
 5. Creșterea capacității de implementare

Rezultate asteptate:

 • Parteneriate inițiate – 2
 • Pacturi ecologice locale semnate – 2
 • Operatori economici locali și IMM-uri care capata o mai bună conștientizare a sustenabilității și a îmbunătățirii modelelor de afaceri durabile – 10
 • IMM-uri mai inovatoare din punct de vedere al produselor și serviciilor, precum și modul în care acestea își gestionează procesele de inovare și integrarea programelor ecologice și digitale – 10
 • IMM-uri care au cunoștință de sursele de finanțare UE (inclusiv C&I) și alte surse de finanțare pentru extinderea afacerii lor la nivel internațional, si a modalității de aplicare și stabilire contacte cu potențiali investitori – 100

Durata: 01 mai 2022- 30 aprilie 2024

Finanțator: Comisia Europeană, prin programul COSME

Persoană de contact:

Co-finanțat de Uniunea Europeană. Opiniile exprimate sunt doar ale autorilor și nu le reflectă neapărat pe cele ale Uniunii Europene sau ale Consiliului pentru Inovare și Agenției Executive pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA). Nici Uniunea Europeană, nici Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA) nu pot fi făcute responsabile pentru acestea.