SME4GREEN

TITLU PROIECT: SMEs engagement for a GREEN transition

ACRONIM – SME4GREEN

Obiectiv general 

Oferirea sprijinului pentru IMM-uri către o tranziție verde și digitală și implementarea de acțiuni care vizează direcționarea economiei locale din Torino (Italia) și Ilfov (România) către o cale durabilă și incluzivă, crearea de noi locuri de muncă, atenuarea problemelor socio-economice generate de impactul crizei Covid-19 și accelerarea unei redresări mai ecologice și mai echitabile la nivel local.

Activități:

Pachetul de lucru 1: Managementul Proiectului;

Pachetul de lucru 2: Diseminare și comunicare;

Pachetul de lucru 3: Evaluarea contextului local pentru realizarea câte unui pact ecologic local (local green deal) în Ilfov și Torino

Pachetul de lucru 4: Realizarea a două pacturi ecologice locale în Ilfov (România) și Torino (Italia)

Pachetul de lucru 5: Creșterea capacității de implementare

Indicatori de performanță

Parteneriate inițiate – 2

Pacturi ecologice locale semnate/ Signed Local Green deals – 2

Operatori economici locali și IMM-uri care au o mai bună conștientizare a sustenabilității și a îmbunătățirii modelelor de afaceri durabile – 10

IMM-uri mai inovatoare din punct de vedere al produselor și serviciilor, precum și modul în care acestea își gestionează procesele de inovare și integrarea programelor ecologice și digitale – 10

IMM-uri care au cunoștință de sursele de finanțare UE (inclusiv C&I) și alte surse de finanțare pentru extinderea afacerii lor la nivel internațional, si a modalității de aplicare și stabilire contacte cu potențiali investitori – 100

Durata – 01 mai 2022- 30 aprilie 2024

Finanțator – Comisia Europeană

Persoană de contact: Andreea IANCU, andreea.iancu@magurelesciencepark.ro