CONNECT

 • Nume proiect: CONNECT – Dezvoltarea publică locală prin inovare și conectarea părților interesate
 • Acronim: CONNECT
 • Denumire beneficiar: Asociația „Măgurele Scince Park”

Scopul și obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității Asociației de a elabora și fundamenta mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice, prin inovare și adaptabilitate față de nevoile ecosistemului de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI).

Rezultatele preconizate:

 1. Realizarea unui studiu de documentare (2 capitole) la nivel local, care să furnizeze o analiză privind capacitatea actorilor de a susține ecosistemul CDI și bunele practici identificate la nivel european;
 2. Efectuarea unui curs de formare acreditat CNFPA pe modulul „Manager de inovare” pentru 10 persoane, membri ai beneficiarului, formați și certificați;
 3. Atragerea de parteneri în comunitatea MSP: 15 parteneri din cercetare și 15 din mediul de afaceri din regiunea București-Ilfov, acțiune concretizată prin 30 de acorduri de parteneriate semnate;
 4. Întocmirea unui plan de acțiune (Blue paper), cu posibilitate de replicare;
 5. Organizarea a patru evenimente de tip Innovation bridge pentru schimb de bune practici între regiuni și feedback pe Planul de acțiune;
 6. Derularea unei campanii de informare asupra proiectului, scontată cu informarea a minimum 80 de membri ai comunității MSP.
 7. Valoare toatală proiect: 423.180,84 de lei
 8. Valoare cofinanțare asigurată de Uniunea Europeană: 331.773,79 de lei
 9. Valoare finanțare națională: 82.943,43 de lei
 10. Perioadă proiect: 23.06.2022 – 22.08.2023 (14 luni)
 11. Cod MySMIS: 151440
 12. Persoană de contact: Paula Bădinu, paula.badinu@magurelesciencepark.ro
 13. Telefon: 021.212.56.95 int. 110

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”, 151440.