CONNECT

 

Titlu proiect: Dezvoltarea publică locală prin inovare și conectarea părților interesate

Acronim: CONNECT

Denumire beneficiar: Asociația „Măgurele Scince Park” (MSP)

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității Asociației MSP de a elabora și fundamenta mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice, prin inovare și adaptabilitate față de nevoile ecosistemului de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI).

Obiective specifice:

 • Îmbunătățirea capacității reprezentanțior Asociației MSP de a propune instrumente pentru dezvoltarea locală a ecosistemului CDI prin derularea unui program de formare a 10 persoane în 3 luni;
 • Crearea unei comunități cu actori relevanți ai ecosistemului de CDI și 4 evenimente pentru implicarea acestora în dezvoltarea locală prin inovare;
 • Derularea unei campanii publice de informare și promovare la nivelul Regiunii BI în vederea educării actorilor de a se implica în procesele de consultare publică privind mecanismele de inovare pentru dezvoltarea locală durabilă.

Activitati: 

 1. Identificarea capacității actorilor din comunitatea locală de a susține procesul de dezvoltare locală a ecosistemului de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI)
 2. Îmbunătățirea capacității reprezentanților asociației MSP de a propune instrumente pentru dezvoltarea locală a ecosistemului CDI
 3. Crearea comunității locale cu actori relevanți din ecosistemul CDI
 4. Dezvoltarea unui plan de acțiune (Blue paper) pentru susținterea și promovarea dezvoltării la nivel local prin inovare și de interacțiune a autorităților publice locale cu ecosistemul CDI
 5. Derularea unei campanii publice de promovare
 6. Management proiectului și decontarea cheltuielilor generale de administrație
 7. Informare și publicitate

Rezultate asteptate:

 • Realizarea unui studiu de documentare (2 capitole) la nivel local, care să furnizeze o analiză privind capacitatea actorilor de a susține ecosistemul CDI și bunele practici identificate la nivel european;
 • Efectuarea unui curs de formare acreditat CNFPA pe modulul „Manager de inovare” pentru 10 persoane, membri ai beneficiarului, formați și certificați;
 • Atragerea de parteneri în comunitatea MSP: 15 parteneri din cercetare și 15 din mediul de afaceri din regiunea București-Ilfov, acțiune concretizată prin 30 de acorduri de parteneriate semnate;
 • Întocmirea unui plan de acțiune (Blue paper), cu posibilitate de replicare;
 • Organizarea a patru evenimente de tip Innovation bridge pentru schimb de bune practici între regiuni și feedback pe Planul de acțiune;
 • Derularea unei campanii de informare asupra proiectului, scontată cu informarea a minimum 80 de membri ai comunității MSP

Durata: 23 iunie 2022 – 22 august 2024 (14 luni)

Finantator: Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020” (cod mySMIS: 151440).

Persoana de contact:

  Activitati

  Activitatea 6

  Activitatea 6

  A.6. Management proiectului și decontarea cheltuielilor generale de administrație A6.1 Managementul operațional de proiect A6.2 Decontarea...

  citește mai mult
  Activitatea 5

  Activitatea 5

  A5. Derularea unei campanii publice de promovare A5.1 Campanie de promovare la nivelul Regiunii BI în vederea educării actorilor din comunitate de a...

  citește mai mult
  Activitatea 4

  Activitatea 4

  A4. Dezvoltarea unui plan de acțiune (Blue paper) pentru susținterea și promovarea dezvoltării la nivel local prin inovare și de interacțiune a...

  citește mai mult
  Activitatea 3

  Activitatea 3

  A3. Crearea comunității locale cu actori relevanți din ecosistemul CDI A3.1 Identificarea și implicarea actorilor relevanți din ecosistemul CDI în...

  citește mai mult
  Activitatea 2

  Activitatea 2

  A2. Îmbunătățirea capacității reprezentanților asociației MSP de a propune instrumente pentru dezvoltarea locală a ecosistemului CDI A2.1...

  citește mai mult
  Activitatea 1

  Activitatea 1

  A1. Identificarea capacității actorilor din comunitatea locală de a susține procesul de dezvoltare locală a ecosistemului de...

  citește mai mult